Tagged фототрип

Фототрип до Музея на авиацията

Радка Банялиева е завършила Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий” със специалност история. От 1996 г. до 2007 г.работи в Исторически музей, гр. Пловдив. От юни 2011 г. е директор на Музей на авиацията – Крумово. Идеята за създаването на музея възниква още през 1919 г., но след подписването на Ньойския договор, всички бълграски…

© 2019 Open Arts Foundation, НОЩ/Пловдив - www.night.bg