Tagged Григор Христев

0

Приказка на четири колела

Кога започнахте да пишете “приказката на колела”, която ще разкажете в “Нощта на музеите и галериите”? В края на 2013 година при нас се зароди идеята да направим една изложба за развитието на автомобила в Пловдив, тъй като досега тази тематика е много слабо залегнала както в музеите, така и в архивите. Работното заглавие на…

© 2019 Open Arts Foundation, НОЩ/Пловдив - www.night.bg