Фондация “Отворени изкуства” обявява свободна позиция за координатор проекти


Фондация „Отворени Изкуства“ търси да присъедни към екипа си енергичен, отговорен  и организиран човек на позиция координатор проекти.

Задължения и отговорности:

Координация и контрол в подготовката и практическото осъществяване на делигираните проекти с проследяване за навременното им и коректно реализиране

Контрол и отговорност към бюджета на проектите

Комуникация с партньори и технически изпълнители по различните проекти

Комуникация с участници в проектите

Координиране на етапи от рекламната и ПР кампания

Работа със стажанти и доброволци

Съставяне, придвижване и архивиране на документация

Организиране и съставяне на отчети

Активно сътрудничество с екипа на „Отворени изкуства“ и координаторите на другите проекти

Конфиденциалност

Заетост: пълен работен ден, 5 дни в седмицата

Място: Пловдив, ул. „Отец Паисий“ 36, офисът на фондация „Отворени Изкуства“

Договор: граждански договор с фиксирано месечно заплащане до края на октомври 2016 г., с възможност за продължение

Вие сте подходящ за нашия екип, ако имате:

Добри комуникационни умения за работа в екип и бърза адаптивност

Увереност и способност за взимане на решения

Умения за организиране и приоритизиране на работните етапи и задължения

Добри познания по английски език

Отлично владеене на основни компютърни програми и интернет

Коректен сте към работодателя и колегите си

Разпознавате възможността като дългосрочна работна практика

Какво дава позицията?

Важна роля в една от най-активните и утвърдени културни организации с история в Пловдив и страната

Възможност да допринесете за нови и установени културни проекти, които носят позитивна промяна в обществото и общността

Доверие и уважение от организацията, екипа и партньорите й, които са с изключително богат опит в културната, обществената сфера и събитийното планиране

Широко поле за трупане на опит и знания

Добра комуникативна среда

Ако проявявате интерес към позицията:

Изпратете в срок до 30 май 2016 г. на имейл info@openarts.info следните задължителни документи:

–           CV със снимка и данни за контакт

–           мотивационно писмо в свободен текст

–           при наличност препоръки от бивш работодател

Одобрените кандидати ще бъдат информирани по имейл в срок до 5 дни след крайния срок за кандидатстване. Одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю в Пловдив, ул. „Отец Паисий“ 36, офисът на фондация „Отворени Изкуства“.


Общност от предимно не твърде обременени от журналистически навици ентусиасти, мотивирани от силната си пристрастеност към Нощните маршрути, оценили възможността за изява, за срещи с интересни хора и изживяването да усетят "Нощта отвътре".


© 2019 Open Arts Foundation, НОЩ/Пловдив - www.night.bg