Локация „0“


Инфопунктът на „Нощ на музеите и галериите – Пловдив“ винаги е различен и е важен акцент преди и по време на събитието. Присъствието му като „Локация 0“ на фестивала се утвърди като подход за ориентиране във фестивалното съдържание. И в същото време – част от самото фестивално съдържание. Въпросът какво ще представлява инфопунктът винаги е бил предизвикатество пред екипа. Но сега за първи път се организира конкурс за направата му . И за първи път това ще бъде една изцяло „зелена“ постройка, която да даде пример за (временна) устойчива сграда в синхрон с динамичното главноулично пространство.


Основна информация и документи за участие

Във фейсбук страницата на конкурса има добри примери и някои насоки от журито


Най-често званието „пункт“ у нас се носи приложено към епитетите: сборен, наблюдателен и команден. „Локация 0“ на „Нощ/Пловдив“ е едновременно всички тези неща  плюс още няколко пункта, които степенуват в следващите редове организаторите и оценителите на конкурса.

Image4Инфопунктът не е просто точка за осведомяване. Това е място със собствена програма, там се представят артистите, там се посрещат хора не само във фестивалните нощи, а още от началото на септември, там се концентрира   неформалният екстракт от целия събитиен обем на фестивала. В тези същности трябва да се концентрира всеки участник в конкурса, силно препоръчва директорът на „Нощ/Пловдив“ Виктор Янков.  И напомня, че напоследък градската среда е по-скоро ощетена от всевъзможни намеси, често в най-свидните й пространства. Инфопунктът, обратно, трябва да е добър пример как една интеракция от културно събитие може да се интегрира „приятелски“ в средата. И не на последно място, логиката на самото събитие трябва да присъства в конструкциите, идеите, визиите и приложенията към постройката.

Night.2015.infopunkt.pic5

Мястото на инфопункта снимка Вера Хаджийска

 

Три  индекса на „зелеността“ ще съблюдава в предложенията архитект Весела Вълчева Макгий от Triple Green Building Group.Image2

*Материалите. Те трябва да са местно добити. Съдържанието им може да е потребителски отпадък, който се използва отново, или съставките да са изцяло или частично рециклирани продукти. Примери – дъски, направени от стърготини или стомана, която е разтопена и направена отново в потребителски продукт.

*Енергийният източник – възобновяем. Това действително е предизвикателство за една мобилна постройка.  Източникът може да е вграден или външен, от който да се черпи енергията.

*Мобилност. Постройката трябва да се разглобява лесно и частите й да могат да се складират.

*Допълнителни насоки – да се внимава какви са боите и лепилата.

Мястото на инфопункта снимка Вера Хаджийска

Мястото на инфопункта
снимка Вера Хаджийска

 

Image3Заданието „зелена и устойчива сграда“никак не е лесно, предупреждава изкуствоведът Светлана Куюмджиева, артистичен директор на Фондация „Пловдив 2019“. Но, „за сметка на това“, има и ред естетически критерии, сред които тя цени най-високо изчистената форма и инсталативните форми, които ще са много подходящи. Тя много се надява и художници да се включат в конкурса, който несъмнено предполага по-артистични решения за една компактна постройка, която да се включи в доста динамичната среда на установеното място на инфопункта.

 

Night.2015.infopunkt.pic1

Да предизвиква общуването между много хора – тази част на задачата е най-интересна според архитект Георги Кътов от “I/O G KatovArchitects”. Той съветва за внимателен подход към добрите примери, от които могат да се използват насоки за технологичното вграждане на задължителни елементи, но не и артистични идеи. Архитектурната работа е много свързана с архитектурната култура. Всички архитекти живеят с образите и усещанията на сгради, които са виждали, посещавали, в които живели… Няма как са се отделим от тях, но по-важно е да извлечем специфичното за всяка една задача и да покажем индивидуалност. Така обобщава критериите си архитект Георги Кътов.


Следя отблизо "Нощите" от еуфоричния им старт преди повече от десетилетие до превръщането им в безспорното събитие на годината. Блогът на „Нощта” успя да стане стабилен ориентир , особено при силната прогресия в мащаба и разнообразието на модулите. Предизвикателство е да си съучастник в развитието на всичко това.


© 2019 Open Arts Foundation, НОЩ/Пловдив - www.night.bg