Фондация „Отворени Изкуства“ обявява свободна позиция за координатор проекти


Кандидатът ще има възможност да работи по проекти на фондацията предимно свързани с програмата на „Нощ на музеите и галериите“.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ:

 • подробно запознаване и координиране на проектите от програмата на „Нощ на музеите и галериите“ – образователна програма, фестивал „Нощ / Пловдив“, програма за дебати
 • практическо осъществяване на различните етапи от проектите и проследяване за навременното им и коректно реализиране на база на предварително изготвен график, съгласуван с екипа на фондацията
 • поемане на комуникацията с участници и партньори в различните събития
 • контрол и работа с бюджети на събития и извършване на различни плащания
 • осъществяване и координиране на отделните етапи на рекламната кампания
 • набиране на доброволци и разпределяне на дейностите им
 • съставяне, придвижване и архивиране на документация, организиране и съставяне на отчети

Заетост: пълен работен ден

Място: Пловдив, ул. „Отец Паисий“ 36, офисът на фондация „Отворени Изкуства“

ВИЕ СТЕ ПОДХОДЯЩ ЗА ТАЗИ ПОЗИЦИЯ, АКО ПРИТЕЖАВАТЕ:

 • добри комуникационни умения
 • умения за работа в екип и бърза адаптивност
 • увереност и способност за взимане на бързи решения
 • умения за организиране и приоритизиране на работните етапи и задължения
 • добри познания по английски език
 • отлично владеене на основни компютърни програми и интернет

КАКВО ДАВА ПОЗИЦИЯТА

 • богат опит в културната сфера и събитийното планиране
 • важна роля в утвърдена културна организация
 • динамични, отговорни и интересни задължения
 • полезни контакти с български и международни артисти, партньори и културни мениджъри

Заплащане:

твърда заплата с първоначален граждански договор

АКО ПРОЯВЯВАТЕ ИНТЕРЕС КЪМ ПОЗИЦИЯТА

Изпратете в срок до 10 март 2015 г. на имейл assistant@openarts.info следните задължителни документи:

 • CV със снимка и данни за контакт
 • мотивационно писмо в свободен текст
 • при наличност препоръки от бивш работодател

Одобрените кандидати ще бъдат информирани по имейл в срок до 5 дни след крайния срок за кандидатсване!


Общност от предимно не твърде обременени от журналистически навици ентусиасти, мотивирани от силната си пристрастеност към Нощните маршрути, оценили възможността за изява, за срещи с интересни хора и изживяването да усетят "Нощта отвътре".


© 2019 Open Arts Foundation, НОЩ/Пловдив - www.night.bg