От мозаечното кубче до пиксела, или Археологически находки в технологичната фантазия


petkoResident на Нощта. Артистът, който представя авторските си site-specific проекти във всяко поредно издание на фестивала от 2010-та насам. Художник, сценограф – носител на награда Икар. VJ – част от аудио-визуалния колектив Melformator. Майстор на дигиталното претворяване на емблематичните за града архитектурни обекти. Петко Танчев.
Тази година Петко ще вземе участие в “Нощта” с два проекта. Единият от тях – Базилика Тессера – представлява дигитална композиция от образ, звук и текст, пресъздаваща античните подови мозайки в археологически обект Малка базилика. Публиката ще има възможността да взима пряко участие в инсталацията. Виртуалните обекти ще бъдат анимирани в реално време и ще реагират на движенията на посетителите чрез сензори. Музиката също ще участва в изграждането на образите. Този колаж от елементи на античното произведение ще бъде прожектиран върху монитори и екрани в сградата и около нея. Инсталацията е определяна като образователна, изпълнена като съпоставка между културното ни минало и съвременното развитие на дигиталните технологии. В аудио-визуалното съдържание ще е имплементирана и текстовата информация за историята и реставрацията на мозайките.
Материалната реалност ще стане илюзия и чрез другия проект на Петко – РеКонструкция – видеомапинг върху фасадата на пловдивския Драматичен театър. Външното лице на сградата ще се превърне в сцена, населена с виртуални персонажи, изваяни чрез светлина и сенки.


Разкажи ни как се стигна до идеята и реализацията на дигиталното претворяване на Малката базилика?

Този проект е реализацията на една идея, която имах преди 2 години, след инсталацията „Аудио-визуални пространства в градска среда“. Тогава си представих един 

„Дигитален Ренесанс“ в Пловдив

– иновативен, съвременен, културно-исторически. Наложи се да изчакам известно време, докато намеря правилна институция, с която да продължа осъществяването на идеята си. В тези проекти ме занимава историята на този древен и вечен град, те представляват една експериментално-художествена гледна точка към натрупаните пластове градска култура. Инсталацията „Базилика Тессера“ е измислен разказ, който се основава на абстрактния и субективен характер на пространството и времето. Това е сайт-специфик проект, експониран като част от Малката базилика, за да съпостави раннохристиянските мозайки в музея с виртуалната естетика на нашата реалност. Някъде във формата и структурата на мозайките се откриват нови пространства, които посетителите на базиликата в Нощта ще могат сами да изследват. Аз ги наричам трансформация на материята, археологически находки в технологичната фантазия.

 tessera3

Проектът Базилика Тессера ще има ли продължение? Как си представяш неговото развитие?

Подзаглавието на „Базилика Тессера“ е „Нови форми в културното наследство“. Проектът трябва да бъде продължен след “Нощта” като постоянна инсталация в Малката  базилика, а също така си представям и 

серия от подобни инсталации в различни археологически и културни паметници.

Посоката, в която ще се развие идеята е свързана с откриването на различни методи за прекомпозиране на културното наследство и нови начини за интерактивно взаимодействие, експериментална технология и създаване на виртуални светове. Както и в други мои проекти, интересува ме минало-бъдещето като съвкупност от атоми и пиксели и искам да изследвам нивото, до което може да стигне тази идея.

tesssera2

Какво да очакват зрителите от другия ти проект – видеомапинг върху сградата на Драматичен театър – Пловдив?

“РеКонструкция” ще преобрази поразрушената от времето сграда – вход на “Драматичен театър – Пловдив”. От една страна този проект има за цел да „ремонтира“ следите от времето по изоставената фасада и да промени за една нощ начина, по който възприемаме неща , които виждаме ежедневно. От друга страна аз го тълкувам още като 

жест към изгорялата сцена на театъра, която също очаква своя ремонт вече една година.

Понякога сме длъжни до известна степен да се съобразяваме със заобикалящите ни обстоятелства, но изкуството е тук, за да обясни и да промени действителността. Като създава нов паралел от значения между външност и вътрешност на театралната институция, моята “РеКонструкция” ще превърне фасадата в сцена – поле за изява на въображението, една утопична действителност.

tessera1

Заедно с фестивала и участниците претърпяват развитие. С какво допринесе Нощта за разгръщането на твоя потенциал?

Нощта е предизвикателство и преживяване, една добра възможност за реализация на идеи. 

Повечето ми проекти са вдъхновени и свързани със специфични пространства,

те съществуват само в техния контекст и често изпадам в ситуации, че дали ще се случат или не,  зависи от други хора и институции. Става дума за съдействие или финансиране на проекти, възможностите и условията за това са доста ограничени. Един от най-сложните етапи се оказва да убедиш някой в това, което виждаш. Надявам се да има повече такива Нощи и във всеки следващ проект се опитвам да се справя с ново предизвикателство, творчески и организационно…

Какво е необходимо на млад творец в Пловдив да остане верен на признанието си? Какво му струва това? Какъв съвет би дал на младите търсещи артисти у нас?

Необходимо е всичко. Трябва да участваш навсякъде, да работиш колкото може повече, постоянно да се образоваш. Упоритост и постоянство, също така и много мотивация и увереност в това, което правиш. За себе си съм открил, че когато се чувствам възможно най-пълноценен за развитието си, нещата са наред. Освен това като вложиш достатъчно енергия в нещо, няма начин то да не стане. Това може да отнеме много и се случва да правя всякакви компромиси, но има работа, която трябва да бъде свършена. Действителността предлага толкова интересни предизвикателства, с които да се справяме всеки ден. Все пак това е просто работа, но я харесваш толкова много, че искаш никога да не свършва! Така че определено си струва.




© 2019 Open Arts Foundation, НОЩ/Пловдив - www.night.bg