YOU ARE IN PLOVEDIV


Две млади, усмихнати и кипящи от свежи идеи момчета, обединени в общата си любов към Пловдив. Симеон Тодоров и Милен Гелишев, които добре познаваме като авторите на проекта  PLOVEDIV – един от съвременните символи на града. Скоро те откриха още едно място за творчество и култура в сърцето на Капана. Адресът е “Куртевич” 3 – симпатична триетажна къщичка, в която любовта към Пловдив да намери още един дом за изложби, дискусии, работилници и в която всеки етаж ще живее свой собствен живот. Именно това място ще е домакин на още един интересен проект в “Нощта”:

~53% – Автори: Катерина Георгиева и Цвета Ерменкова, прожекция

Изхождайки от съдържанието на ~53% вода в човешкото тяло, проектът се стреми да надникне зад връзката между тялото и водата отвъд самото тяло. Видео проектът хваща нетипични моменти на общуване между тялото и водата – тялото, което е облечено, олицетворява човешкото, земното, материалното, но имащо чувства, желания, импулси и водата – символ на покоя, спокойствието, смелостта.

Тук  Симеон и Милен разказват какво още плануват за своята къщичка в Капана. Както и за развитието на проекта си ALL WE NEED IS PLOVEDIV и за изложбата “Альоша слиза в града”.
© 2019 Open Arts Foundation, НОЩ/Пловдив - www.night.bg