НОЩ / ПЛОВДИВ, 2014 ТЪРСИ СТАЖАНТ МЕДИЙНИ КОМУНИКАЦИИ

информация за снимката


Във връзка с организацията на десетото юбилейно издание на „Нощ на музеите и галериите“ – Пловдив фондация „Отворени Изкуства“, базов организатор на „Нощ / Пловдив“, обявява свободна позиция за стажант медийни комуникации. Кандидатът ще има възможност по време на стажа си да вземе пряко участие в процеса по медийно позициониране на събитието и да работи директно с ПР специалиста на „Нощта“, с отговорника за социалните мрежи и с екипа на „Отворени Изкуства“

ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ:

Период на заетост: юли – септември, 2014

Място: Пловдив

 • Запознаване с цялостната програма, етапи и графици за случване на фестивала
 • Активна комуникация с ПР специалиста и отговорника за социалните мрежи
 • Връзка с медии
 • Подготовка на съдържание (текстове и снимки) за различните комуникационни  канали
 • Работа с екипа на блога на „Нощта“

ВИЕ СТЕ ПОДХОДЯЩ ЗА ТАЗИ ПОЗИЦИЯ, АКО ПРИТЕЖАВАТЕ:

 • Добри комуникационни умения
 • Умения за работа в екип и адаптивност
 • Организираност и динамичност на работа
 • Добри познания по английски език
 • Отлично владеене на основни компютърни програми и интернет, активно използване на социалните мрежи.
 • Познаване на медийния пейзаж в страната

АКО ПРОЯВЯВАТЕ ИНТЕРЕС КЪМ ПОЗИЦИЯТА

Изпратете в срок до 30 ЮНИ 2014 г. на имейл assistant@openarts.info следните задължителни документи:

• CV със снимка и данни за контакт

• мотивационно писмо в свободен текст

Одобрените кандидати ще бъдат информирани по имейл в срок до 5 дни след крайния срок за кандидатсване!


Общност от предимно не твърде обременени от журналистически навици ентусиасти, мотивирани от силната си пристрастеност към Нощните маршрути, оценили възможността за изява, за срещи с интересни хора и изживяването да усетят "Нощта отвътре".


© 2019 Open Arts Foundation, НОЩ/Пловдив - www.night.bg