Студентите от НБУ призовават: Да не се боим от разнообразието!


Студентите от Нов български университет- Пловдив ще се включат в Нощта, за да изразят своята гражданска позиция с помощта на изкуството. Младите хора ще провокират публиката с изложбите и спектакъла,  подготвени с много усърдие и желание. За посланията, които те отправят към посетителите, и изненадите, които ни очакват, разговаряме с Меглена Димитрова, мениджър Локален център- Пловдив.

Какви послания се крият зад заглавията, които сте подбрали за изложбите?

Всеки един студент има собствено послание, което е заложил в творбата си, представена в изложбата “Нощта на заека”, затова и разнообразието е толкова голямо.

В спектакъла „Храброто куче” историята ни отвежда на красиво и щастливо място, където няколко кучета живеели безгрижно със своя господар. Той обичал всички кучета, но имал свой любимец. Един ден силите на господаря го напуснали и тогава най-любимото от всички кучета се впуснало в опасно приключение, за да намери лек за стопанина си. Въпросът дали ще успее, и през какви перипетии ще трябва да премине храброто куче, ще владее всички малки и големи зрители през цялото време на спектакъла.

Предизвикателство ли е за студентите да участват в Нощта на музеите и галериите?

Пловдив е известен като културно средище и да участваш в Нощта на музеите и галериите е не само предизвикателство за студентите, а и вдъхновение. Те всички искат да покажат най- доброто от себе си и какво са научили. Благодарение на фондация “Отворени изкуства” и с финансовата подкрепа на Нов български университет, техните изяви са достъпни за широката публика.

Могат ли чрез изкуството студентите да изразят своята гражданска позиция?

Разбира се! Гражданската позиция те я изразяват чрез комуникация с публиката, боравейки с различни изразни средства. Хубавото в изкуството е, че има свобода. Провокира те. Събужда въображението.

Какво в програмата очаквате да предизвика най- голям интерес?

Програмата е като девиза на университета.Девизът на НБУ – Ne varietatem timeamus, е измислен от създателя на НБУ проф. Богдан Богданов и в превод от латински означава Да не се боим от разнообразието. Девизът е дълбоко заложен в мисията на университета, както и в образователната му политика, в изследователската дейност и във всеки един негов ден. Нека оставим публиката да оцени предизвикателствата в Нощта. Ще има и закачки, изненади , награди….

Ще изскочи ли заек от шапката на студентите от НБУ?

По принцип заекът традиционно се свързва с плодородието и изобилието. Годините на следването са едни от най- запомнящите се откъм преживявания, чувства, емоции. Без съмнение нашите студенти са измислили нещо, за което и ние не знаем. Да видим!

Автор: Петя Терзийска, Русана Куманова
Нов Български Университет – Пловдив
бул. „Цар Борис III“ 128
www.nbu.bg/index.php?l=3119

New Bulgarian University – Plovdiv
128 Tsar Boris III Blvd
www.nbu.bg/index.php?l=3119

19:00 – 01:00
Само в Нощта, Уъркшоп, изложба „Аксесоари от текстил“ – департамент „Дизайн и архитектура“
Only during the night, Workshop, Exhibition „Textile Accessories” – Department of Design and architecture

19:00 – 01:00
Изложба „Нощта на заека“ – Тодор Георгиев, Ана Балева, Силвия Григорова, Гергина Василева, Шенай Даулджи, Ива Груева, Златина Гочева, Александър Стоянов, Георги Недялков,Галин Ганчев, Ясен Стоилов, Ивайло Бонев,Яна Казакова, Анелия Андреева, Деница Спасова.
Exhibition „The Night of the Rabbit“ – Todor Georgiev, Ana Baleva, Silvia Grigorova, Gergina Vasileva, Shenai Dauldji, Iva Grueva, Zlatina Gocheva, Aleksandyr Stoyanov, Georgi Nedyalkov, Galin Ganchev, Yasen Stoilov, Ivaylo Bonev, Yana Kazakova, Aneliya Andreeva, Denitsa Spasova

19:00 – 20:00
Само в Нощта, Спектакъл „Храброто куче“ – Режисьори: Светослав Николов, Mилена Станойевич; Участват:  Ана Вълчева, Василия Дребова, Златина Никифорова, Красима Ставрева, Мартина Апостолова, Ренета Иванова, Стойка Стефанова, Яна Мошолова; Хореография: Стефана Танева; Музика: SOUNDFLAME –  Стойчо Иванов, Петър Кузмов, Бранимир Фиданов; Драматургия: Александър Мануилов и актьорския екип; Сценография:  Биляна Георгиева, Георги Батилов,  Ирина Магдалинчева.
Only during the night, Show „The Brave Dog“ – Directors: Svetoslav Nikolov, Milena Stanoyevich With: Ana Vylcheva, Vasilia Drebova, Zlatina Nikiforova, Krasima Stavreva, Martina Apostolova, Reneta Ivanova, Stoyka Stefanova, Yana Mosholova; Chorepgraphy: Stefana Taneva; Music: SOUNDFLAME – Stoycho Ivanov, Petyr Kusmov, Branimir Fidanov; Dramaturgy: Aleksandyr Manuilov and the acting team; Scenography: Biliana Gerogieva, Georgi Batilov, Irina Magdalincheva

19:00 – 20:00
Само в Нощта, Уъркшоп „Магията на маските“ – департаменти „Театър“ и „Изящни изкуства“. Изработване на маски по метода на известния френски мим и педагог Жак Льокок
Only during the night, Workshop „The Magic of Masks“ – the Departments of Theatre and Fine Art. Making masks by the method of the famous French mime and pedagogue Jacque Lecoq

20:00 – 01:00
Само в Нощта, Прожекция Селекция от Филмов фестивал на НБУ 2012 – департамент „Кино, реклама и шоубизнес“
Only during the night, Screening Selection from the NBU Film Festival, 2012 – Department of Cinema, Advertisement and Show Business

http://night.bg/bg/program/culture-and-club/36/Общност от предимно не твърде обременени от журналистически навици ентусиасти, мотивирани от силната си пристрастеност към Нощните маршрути, оценили възможността за изява, за срещи с интересни хора и изживяването да усетят "Нощта отвътре".


© 2019 Open Arts Foundation, НОЩ/Пловдив - www.night.bg