Димитър Солаков и свръхконсуматорството


Димитър Солаков ще представи във фестивала “Град и публични пространства” клип, изобразяващ пънкарка, разбиваща пазарна количка. Идеята на видеото е провокирана от свръхконсуматорството, превърнало се в цяла култура. Наблюденията на Димитър Солаков относно възприемането на такъв вид късометражно изкуство са базирани на опита му в чужбина. При нас групите, отворени към тези проекти, са доста по- оскъдни от тези навън, споделя авторът.

Автор: Русана Куманова, Петя Терзийска

Фотограф: Иван Кирев

Прожекция на Димитър Солаков (София)
Римски стадион
ул. „Княз Ал.I Батенберг“ 11

Screening  by Dimityr Solakov (Sofia)
Roman Stadium
11 Knyaz Al.I Batenberg St.

19:00 – 01:00
прожекция Фестивал „Град и публични пространства“, Проект „Ритуали на обичайното“, Куратор: Вера Млечевска

Screening „City and Public Spaces“ Festival, Project „Rituals of the Habitual“, curator: Vera Mlechevska

Димитър Солаков е роден през 1987 г. и завършва Нов Български Университет, София. Използва основно медията на фотографията и видеото. В работата си той изследва връзката между природата и урбанизацията и човека, поставен между двете. Творбите му могат да бъдат както много лични, така и съвсем дистанцирани от позицията на страничен наблюдател. Негови фотографии са участвали в редица международни изложби, част от които са: “The Power of Doubt”, Times Museum (Гуанджоу, Китай), Bienal de Cuenca XI (Куенка, Еквадор), PHotoEspaña (Мадрид, Испания).

Dimityr Solakov was born in 1987 and graduated from New Bulgarian University, Sofia. Photography and video are the most used art media in his work in which he explores the connection between nature and urbanization and the man stuck in between. His works can be very personal as well as completely distanced, from the position of an outside observer. His photographs participated in numerous international exhibitions such as „The Power of Doubt“, Times Museum (Guangzhou, China), Bienal de Cuenca XI (Cuenca, Ecuador), PHotoEspaña (Madrid, Spain).


http://night.bg/bg/program/the-city-and-public-spaces/54/


Общност от предимно не твърде обременени от журналистически навици ентусиасти, мотивирани от силната си пристрастеност към Нощните маршрути, оценили възможността за изява, за срещи с интересни хора и изживяването да усетят "Нощта отвътре".


© 2019 Open Arts Foundation, НОЩ/Пловдив - www.night.bg