±359 Topology: Поглед към миналото в тютюневия складЕдно интерактивно намигане към близкото минало. Интернационален проект, подготвен от български и немски артисти. Тук зрителите не са само наблюдатели, а и част от случващото се. Търси се контакт с публиката, както и нейното дейно участие и оценъчна реакция на пърформънса.

Как се роди идеята за „±359 Topology” и каква е концепцията на проекта?

Ива Свещарова:
Проектът „±359 топология” е част от програмата “BeGlobal-bEUnique”- съвместна инициатива на Брейн Стор Проджект и Гьоте – институт България. Фокусът на програмата беше заложен върху процеса и създаването на артистични продукти в колаборация с немски артисти работещи в  различни полета на съвременните изпълнителски изкуства.  „±359 топология” , последният проект, реализиран в рамките на програмата, е пърформативна инсталация, резултат от колективна работа с известните немски артисти  Дойферт и Плишке. Проектът беше създаден в България и концепцията на инсталацията е изцяло положена върху личния ни поглед и превод  към близкото минало на България. „±359 Топология” не е историческо или политическо документиране. То е едно пътешествие през различните стереотипи, разкази и спомени, които създават многопластовата картина за България.

Мислите ли, че ще се получи симбиоза между локацията на вашата пърформънс-инсталация, старият тютюнев склад и идеята ви да представите културните и обществени трансформации? Мястото ще помогне ли да се постигне по-голямо въздействие върху публиката?

Ива Свещарова:
Пърформативната инсталация е резултат на един колективен процес, в който се търсиха различни концептуални и артистични подходи за реализиране на идеите свързани с темата на проекта. Интересуваше ни създаването на флексабилна пърформативна структура, която да е отворена към зрителите и да им предоставя поле на участие, в което те не само са в позицията на активен изпълнител, но и стават съавтори за развитието на заложените предварително от нас елементи. Тематика на проекта и желанието ни да изградим динамична и интерактивна структура ни доведе до избора да реализираме проекта като пърформативна инсталация. Мисля, че представянето на проекта в стария тютюнев склад е точното място в което проекта ще комуникира с пловдивската публика.

Вашите проекти са провокативни и излизат извън рамките на общоприетото. Отворена ли е публиката към съвременните форми на изкуството?

Стефан А. Щерев: “„±359 Топология” е условен рефлекс на миналото и червена нишка на настоящето. Всеки “топос” е колективно създаден и трансформиран от различни гледни точки – на човека живял в България до човека виждал България само по телевизията. Политиката не е жестикулирала докато работихме, но не изключвам да се е намесила в съзнанието на зрителя.

Как ви приемат и оценяват в останалата част от Европа и как в България? Има ли разлика в отношението на хората?

Вили Прагер: Българската публика  е любопитна и жадна за нови форми в изкуството. В началото сякаш е малко нерешителна, но много бързо разбира артистичните кодове и правила и се впуска в приключенията предлагаща интерактивната инсталация. През август представихме проекта в Танцфабрик в Берлин. Там публиката е по подготвена за такива “изпитания”, но пък и бе по-трудно да разбере някои препратки към социалистическото минало на България, като например реформулирането на предаването “Дружно пионери” от 80-те или пък историята за сухото дърво край Созопол

Защо искате да бъдете част от Нощта на Музеите и галериите?

Вили Прагер:
За да се срещнем с нова публика ,която да направим съпричастна с проекта.

Какво ще пожелаете на посетителите на Нощта?

Вили Прагер:Ходете, разглеждайте, участвайте, коментирайте и се забавлявайте!!!

Автор: Надина Чолакова

НОЩ НА МУЗЕИТЕ И ГАЛЕРИИТЕ – ПЛОВДИВ 2011
17.09.2011

ТЮТЮНЕВ СКЛАД

ул. „Иван Вазов“ и ул. „Екзарх Йосиф“

19:00 – 01:00

„±359 Topology“съвместен проект на Гьоте-институт в България, BrainStoreProject и deufert&plishke

„±359 Topology“ съдържа близо 10 провокативни елемента, които показват визията на артистите за това какви са културните и обществени трансформации в България през последните 25 години. В основата на проекта са използвани биографични данни, исторически факти и лични спомени. Пърформанс-инсталацията е дело на артистите Нели Митева, Ива Свещарова, Мила Одажиева, Стефан А. Щерев и Вили Прагер, на немските съвременни артисти Томас Плишке и Катрин Дойферт и философа Боян Манчев.

Представя Гьоте-институт в България

NIGHT OF MUSEUMS AND GALLERIES – PLOVDIV 2011
17.09.2011

Tobacco Warehouse

Corner of Ivan Vazov St. and Ekzarh Yosif St.

19:00 – 01:00

±359 Topology a project of Goethe Institute Bulgaria, BrainStoreProject and deufert&plishke.

±359 Topology comprises of several provocative elements inspired by the artists’ vision of the social and cultural transformations in Bulgaria in the last 25 years. The project is based on biographical data, historical facts and personal memories. ±359 Topology is the work of Nelly Miteva, Iva Sveshtarova, Mila Odadjieva, Stefan A. Shterev, Willy Prager, Thomas Plischke (Germany), Kattrin Deufert (Germany) and philosopher Boyan Manchev.

Presented by Goethe Institute BulgariaОбщност от предимно не твърде обременени от журналистически навици ентусиасти, мотивирани от силната си пристрастеност към Нощните маршрути, оценили възможността за изява, за срещи с интересни хора и изживяването да усетят "Нощта отвътре".


© 2019 Open Arts Foundation, НОЩ/Пловдив - www.night.bg