Daily Archives: 28/07/2015

0

Локация „0“

Инфопунктът на „Нощ на музеите и галериите – Пловдив“ винаги е различен и е важен акцент преди и по време на събитието. Присъствието му като „Локация 0“ на фестивала се утвърди като подход за ориентиране във фестивалното съдържание. И в същото време – част от самото фестивално съдържание. Въпросът какво ще представлява инфопунктът винаги е…

© 2019 Open Arts Foundation, НОЩ/Пловдив - www.night.bg