Daily Archives: 27/08/2014

0

Столът, Панаирът и Индустриалците: Историята на училището по дървообработване

рофесионалната Гимназия по Вътрешна Архитектура и Дървообработване (ПГВАД) “Христо Ботев” в Пловдив или, както е по-известна в града, „Д ъ́ р в о т о” пази зад вратите си дълга история на традиции, възрожденски дух и обществена воля. А на 12 септември тези врати ще бъдат отворени за зрителите на “Нощта” като част от нашата…

0

The Chair, the Fair and the Manufacturers: a brief history of the “Hristo Botev” Professional School

The “Hristo Botev” Gymnasium – a professional school specialising in interior architecture and woodwork – is located in the heart of Plovdiv and has a long history of traditions, innovative spirit and public support. On 12 September 2014 its doors will be open to the public as part of the Anniversary Program of the Night…

© 2019 Open Arts Foundation, НОЩ/Пловдив - www.night.bg