10 години “Отворени изкуства” – “Тук навсякъде”

© 2019 Open Arts Foundation, НОЩ/Пловдив - www.night.bg