Tagged медийни партняори

Елеонора Гаджева: „Хората винаги са търсели пътя“

Някъде бях прочела, че у нас има баничари в медийния бизнес – хора, неспособни да прозрат и оценят таланта, да отсеят правилния човек. Че можещите отстъпват на имащите, че творческата автобиография губи почва, когато се сбълска с непоклатимостта на роднинските и приятелските връзки. Може. Но изключения не липсват. Елеонора Гаджева е едно от тях. Познавате…

© 2019 Open Arts Foundation, НОЩ/Пловдив - www.night.bg