Tagged Гергана Станкова

0

Още за светлата и тъмната страна на Нощта

Както вече споменахме, авторите залагат на контрастните експонации и тяхната жизнена важност. Много сме радостни, че в сътворяването на визията вложиха уникалния си креативен хъс профитата от DDB. И тъй като много искахме те от своя страна да изрекат колко взаимна е радостта, отправихме конкретната молба под формата на няколко въпроса, Отправихме ги към: Йордан…

© 2019 Open Arts Foundation, НОЩ/Пловдив - www.night.bg