ОРГАНИЗАТОРИ И ПАРТНЬОРИ

НОЩ/Пловдив и тази година се подготвя в съорганизаторство с Фондация „Америка за България“ и Община Пловдив


За международната артистична програма събитието работи заедно с посолствата на Австрия,Израел, Финландия, САЩ и Индонезия, както и с Френски Институт БългарияИнститут Сервантес-София, IN SITU.


Фестивалът има удоволствието да работи в партньорство и с Обединена Българска Банка, VISA, Absolut, MentorMate, EVN, ОФ Пловдив 2019 и др. 

 

NIGHT / Plovdiv and this year is being co-organized with the America for Bulgaria Foundation and Plovdiv Municipality.


For the international artistic program, the event works together with the Embassies of Austria, Israel, Finland, USA and Indonesia, as well as with the French Institute of Bulgaria, Cervantes Institute in Sofia, IN SITU.


The festival is pleased to work in partnership with United Bulgarian Bank, VISA, Absolut, MentorMate, EVN, MF Plovdiv 2019 and others.

© 2010 Open Arts Foundation, Нощ на музеите и галериите - www.night.bg