ЗА БЛОГА

Този блог е факт от 2010 година след един приятелски разговор на улица Отец Паисий за Нощта на музеите и галериите – Пловдив.

Чрез блога лицата на Нощта – публика, организатори, артисти, участници, галеристи, музейни уредници, ще създадат заедно виртуалната атмосфера на събитието. Блогът ще помогне на тези, които го следят, да изживеят Нощта по-споделено, по-осветено, по-лично.

Концепцията на блога е на Дончо Христев съвместно с Фондация Отворени Изкуства.

Редакционният екип на блога през 2010 година включва:
Главни редактори:
Дончо Христев, консултант Катрин Сариева,
Автори: Рафлин Саркисян, Катя Първанова, Теодосия Николова

Редакционният екип на блога през 2011 година включва:
Главен редактор: Рафлин Саркисян, консултант Веселина Сариева
Автори: Божидар Атанасов, Галина Георгиева, Десислава Самуилова, Евелина Иванова, Мария Иванова, Мая Балталийска, Станислава Груева, Станислава Миленкова, Теодора Димитрова, Цветелина Коилова, Якоб Мунко

Редакционният екип на блога през 2012 година включва:
Главен редактор: Ивайло Дернев
Редактори: Петя Терзийска, Ивелина Василева, Христо Костов

Автори: Петя Терзийска, Ивелина Василева, Русана Куманова, Елица Капушева, Диана Илиева, Надина Чолакова, Елена Роглева, Христо Костов

Редакционният екип на блога през 2013 година включва:
Главен редактор: Василена Панчарова

Автори: Златка Неделчева, Ханна Марушчак, Десислава Йорданова, Диана Илиева, Нона Кичукова, Валентина Средева

Редакционният екип на блога през 2014 година включва:

Главен редактор: Владислав Севов

Автори: Вера Хаджийска, Георги Матов, Гергана Дойкова,  Даниела Севрийска, Дарина Бойкина, Доротея Манева, Мария-Магдалена Атанасова, Мартина (Самакитка),  Ханна Марушчак

Редакционният екип на блога през 2015 година включва:

Редактори: Даниела Севрийска, Владислав Севов

Автори: Илия Димитров, Диляна Герджикова, Георги Матов, Татяна Вълчева,  Теодора Колева, Теодора Въргулева,  Дарина Бойкина, Мартина (Самакитка)

Редакционният екип на блога през 2016 година включва:

Редактори: Даниела Севрийска, Владислав Севов

Автори: Вера Хаджийска, Стилиана Стойнова, Соня Митова, Атанас Тодоров, Теодора Колева, Теодора Въргулева,  Дарина Бойкина, Надежда Гарова

Всеки един приятел на Нощта е добре дошъл да се присъедини!

Етично използване и премахване на изображения:

През дългогодишната работа с големи екипи, стажанти и доброволци, блогът прилага множество различни изображения и източници. Страницата не претендира за авторски права над използваните визуални материали. При откриване на нередност в представянето на авторско право, моля, свържете се с екипа и изображението ще бъде премахнато. Блогът запазва правото си да промени, редактира и изтрие конкретни страници, снимкови материали, илюстрации и други изображения в случай на конфликт с авторското право, без да бъде търсена съдебна или друг тип отговорност от екипа.

Тази страница не е комерсиална, не продава и не е свързана с търговски дейности.

Ethical use and removal of images:

Through the years of work with large teams, interns, and volunteers, the blog has implemented many different images and sources. The page does not claim copyright over the visual materials used. If an irregularity in copyright representation is detected, please contact the team and the image will be removed. The blog reserves the right to change, edit and delete specific pages, photos, illustrations and other images in the event of a copyright conflict, without legal or other liability being sought from the team.

This page is not commercial, it does not sell or carry out commercial activities.

© 2019 Open Arts Foundation, НОЩ/Пловдив - www.night.bg