БЛИЦ ОГЛЕДАЛО


“Огледало” е многопластовата метафора, върху която се развиват сюжетите в тазгодишното издание на Националните есенни изложби – Пловдив. По време на НОЩ 2016 знаковото културно събитие ще се разгръща на територията на едни от най-символните комплекси в Стария град – Балабанова къща, Къща Хиндлиян и Къща Мексиканско изкуство. В следващите редове ви срещаме с автори от “Огледало”-то и техните блиц отговори за ролята на визуалния образ в съвременната култура и от какво значение днес са  биеналетата, арт панаирите и фестивалите за изкуство.


Андрей Градечлиев, OLHafen II, рисунка, акрил, c-print, платно, 120х50, 2016

Андрей Градечлиев, OLHafen II, рисунка, акрил, c-print, платно, 120х50, 2016

АНДРЕЙ ГРАДЕЧЛИЕВ
Според Вас каква е ролята на визуалния образ в съвременната култура?
Голяма и сложна. За да разпознае човек кои образи създават култура и кои я разрушават се иска образование и подготовка. Това го могат немного хора, по мое мнение.

Каква трябва да бъде идеалната публика за произведенията на визуалното изкуство?
Има два отговора:
1. Няма идеална публика.
2. Всяка публика е идеална.
Аз лично се опитвам да създавам визуални изображения, които общувайки с публиката я обхващат в орбитата си и ги забавлява само с визията. Целта ми е така да заинтригувам публиката, че тя поне в началото да няма потребност от четене на табелки и текстове придружаващи изображението.

Какво бихте посъветвали младите автори, които искат да се занимават с визуално изкуство?
Да следват преди това нещо друго – философия, математика, литература, история… Да се превърнат в мислещи личности, за да имат послания, които после да транспортират със средствата на изобразителното изкуство, ако искат. Аз следвах илюстрация и графичен дизайн. Не живопис или графика…, не съжалявам.

Как протече проектът ОГЛЕДАЛО Национални есенни изложби Пловдив 2016 за Вас?
Надявах се да се запозная с нови хора и да видя стари приятели. И двете се случиха, много се радвам. Имаше добри отзиви за моята изложба и за целия проект Огледало. Според мен Галина Лардева е избрала интересна тема и добри автори. На откриването дойдоха много хора. Пресата беше заинтересувана. Има и откупки – това е чудесно.

Какво е Вашето отношение към биеналетата, арт панаирите и фестивалите за изкуство?
В панаирите участвам чрез галерии, в биеналета и фестивали сравнително редовно, важно е разбира се.

Според мен контакт с други хора, с подготвена публика, е много необходим за екзистирането на един художник

Деян Янев, Стрелци, акрилни и маслени бои, платно, 130х100

Деян Янев, Стрелци, акрилни и маслени бои, платно, 130х100

ДЕЯН ЯНЕВ
Според Вас каква е ролята на визуалния образ в съвременната култура?
Моето мнение е, че визуалното изкуство днес няма особена роля в съвременната ни култура. Като че ли остава на заден план.

Каква трябва да бъде идеалната публика за произведенията на визуалното изкуство?
На този въпрос как да отговоря? Че трябват хора с парички ли? На такъв въпрос не може да се отговори. Всичко е до отношение…

Какво бихте посъветвали младите автори, които искат да се занимават с визуално изкуство?
Ако могат да се реализират в чужбина от по-рано или поне да пробват. Може би ще имат по-голям шанс да се случи нещо с тях.

Да са инати и да не се отказват да творят

Как протече проектът ОГЛЕДАЛО Национални есенни излжби Пловдив 2016 за Вас?
Благодарен съм за гостоприемството на всички от екипа на есенните изложби. Надявам се, изложбите да се посещават от повече хора.

Какво е Вашето отношение към биеналетата, арт панаирите и фестивалите за изкуство?
Като цяло позитивно. Но някои формати започват да се превръщат в доста сувенирни. Според мен по този начин още повече се смъква доверието в стойностното изкуство.

Какво е Вашето мнение за Нощ/ Пловдив?
Една хубава нощ!

Евелина Петкова

Евелина Петкова

ЕВЕЛИНА ПЕТКОВА
Според Вас каква е ролята на визуалния образ в съвременната култура?
Каквато е била във всяко едно време.

Каква трябва да бъде идеалната публика за произведенията на визуалното изкуство?
Грамотна.

Какво бихте посъветвали младите автори, които искат да се занимават с визуално изкуство?
Хубаво да си помислят дали го искат истински.

Как протече проектът ОГЛЕДАЛО Национални есенни изложби Пловдив 2016 за Вас?
Още тече.

Какво е Вашето отношение към биеналетата, арт панаирите и фестивалите за изкуство?
Положително.

Милена Бочукова

Милена Бочукова

МИЛЕНА БОЧУКОВА
Според Вас каква е ролята на визуалния образ в съвременната култура?

Визуалният образ ще заема все по-голямо място в съвременната култура, защото е продукт на въображението и инструмент на сътворението

Каква трябва да бъде идеалната публика за произведенията на визуалното изкуство?
Всеки човек може да бъде публика за произведенията на визуалното изкуство. Няма по-подходящи и по-малко подходящи хора.

Какво бихте посъветвали младите автори, които искат да се занимават с визуално изкуство?
Да следват желанието си.

Как протече проектът ОГЛЕДАЛО Национални есенни изложби Пловдив 2016 за Вас?
С добра организация, много посетители и приятни срещи с колеги и публика.

Какво е Вашето отношение към биеналетата, арт панаирите и фестивалите за изкуство?
Мисля, че са  един добър  начин да бъдат приобщени по-големи кръгове хора към изкуството.

Какво е Вашето мнение за Нощ/ Пловдив?
Това е едно събитие, което вече се очаква с нетърпение от хората и оцветява пловдивската атмосфера.

Милена Цочкова, Без име, молив, хартия, 50х70

Милена Цочкова, Без име, молив, хартия, 50х70

МИЛЕНА ЦОЧКОВА
Според Вас каква е ролята на визуалния образ в съвременната култура?
Ролята на визуалния образ в днешното европейско пространство е зашеметяваща. Ние сме буквално отвсякъде атакувани с дигитални изображения – реклами, видеа, фотографии, селфита и пр. Именно изброените изображения, лесният достъп за правене на снимки от всеки един от нас и мултиплицирането им обезценяват стойността на изображението. С това не искам в никакъв случай да умаловажа функцията на фотографията. Напротив, фотографията като изкуство е нещо друго. Фотографията и живописта се обогатяват взаимно, а не се конкурират. Именно поради дълбокото навлизане на дигиталните медии в изкуството,

живописта в момента преживява един нов „ренесанс“ – публика, галеристи, колекционери се въодушевяват отново от направеното на ръка, уникалното, единственото, носещото индивидуална духовна следа

Каква трябва да бъде идеалната публика за произведенията на визуалното изкуство?
„Идеална“ публика няма. Публиката се състои винаги от субективно наблюдаващи индивиди. Изкуството след втората половина на XX в. само се изстреля на високо, капсулира се, затвори се почти до аутизъм, стана си самодостатъчно. Не е никак чудно, че широката публика не намира достъп до смисъла на много произведения. Проблемът не е в публиката, а в някои произведения. Много творци скъсват с миналите постижения в изкуството, дори не ги познават. По този начин се създават творби, които са изключително самоцелни, никому нищо не даващи, чакащи някой изкуствовед да ги формулира преакадемично, за да получат смисъл и значение. Една творба функционира само в контакт със зритея. Публиката не трябва да е ученик, на който да му се обяснява. Наблюдаващите участват активно във възприемането на една творба. Разбира се, обекти на изкуството, които не могат да бъдат разпознати като такива (предмети от бита например) се нуждаят от текст. Тези концепции се подготвят от автора и се кооперират чудесно по-нататък с публиката и изкуствоведите.

Какво бихте посъветвали младите автори, които искат да се занимават с визуално изкуство?
Избягвам да давам съвети на колеги, но щом в момента ми е дадена възможност да посъветвам младите автори, ще се възползвам – изучавайте историята на изкуството. Това е човешката история. Цялата философия на нашето биетие е там. Съвременните теми в изкуството не са нови, а субективното при представянето им. Познаването на корените им е добро начало за нови светове.

Как протече проектът ОГЛЕДАЛО Национални есенни изложби Пловдив 2016 за Вас?
Аз останах с доста интересни и позитивни чуства и спомени от проекта. Запознах се с изключително добри млади колеги, което винаги ме вдъхновява. Друг е въпросът дали те се чувстват добре като творци в България. Есенните изложби в Пловдив бяха изключително добре организирани, каталозите и рекламните материали са на европейско ниво, широк публичен резонанс. За мен беше едно чудесно културно преживяване и съм благодарна за поканата от Галина Лардева.

Какво е Вашето отношение към биеналетата, арт панаирите и фестивалите за изкуство?
Да, има много форми за показване на художествени произведения. Хубаво за развитието на една кариера е участието в различни форуми. Различните галеристи работят с различен контингент от купувачи и колекционери, не се знае откъде ще изскочи следващото ниво в развитието на една кариера.

Стела Василева, Говорещи хора, цветни маркери, хартия, 50х60

Стела Василева, Говорещи хора, цветни маркери, хартия, 50х60

СТЕЛА ВАСИЛЕВА
Според Вас каква е ролята на визуалния образ в съвременната култура?
Да възпитава и вдъхновява.

Каква трябва да бъде идеалната публика за произведенията на визуалното изкуство?

Любопитни, смели, откриватели (като Марко Поло)

Какво бихте посъветвали младите автори, които искат да се занимават с визуално изкуство?
Съвети не давам.

Как протече проектът ОГЛЕДАЛО Национални есенни излжби Пловдив 2016 за Вас?
Горещо и интензивно.

Какво е Вашето отношение към биеналетата, арт панаирите и фестивалите за изкуство?
Класическо, като в тази песен

Какво е Вашето мнение за Нощ/ Пловдив?
Страхотно!

Яна Стойчева, Обект на наблюдение 1, акрил, масло, въглен, платно, 90х90

Яна Стойчева, Обект на наблюдение 1, акрил, масло, въглен, платно, 90х90

ЯНА СТОЙЧЕВА
Според Вас каква е ролята на визуалния образ в съвременната култура?
Трудно е да се обобщи тема като тази с няколко изречения. При тази пренаситеност с образи в ежедневието ни, пред авторите стои предизвикателството да откриват нови индивидуални подходи в работата си и пътища до зрителя, и същевременно да не загубят искреността си.

Каква трябва да бъде идеалната публика за произведенията на визуалното изкуство?

За да се осъществи истинска комуникация с произведението, човек трябва да си позволи да не се ограничава до импулса – “харесва ми , не ми харесва”

Какво бихте посъветвали младите автори, които искат да се занимават с визуално изкуство?
Не мога да дам друг съвет, освен да търсят в себе си и да не робуват на предпочитания.

Как протече проектът ОГЛЕДАЛО Национални есенни изложби Пловдив 2016 за Вас?
Предвид историята на този традиционен форум, за мен е чест и предизвикателство да бъда част от него. Надявам се  картините, които представям да намират публиката си.

Какво е Вашето отношение към биеналетата, арт панаирите и фестивалите за изкуство?
Следя с интерес международните форуми за изкуство, като Venice biennal, documenta  в Касел, Berlin biennale, Art International Istanbul… Все още не съм имала възможността да ги посетя. Наблюдавам опити да се създадат подобни формати и на наша територия, макар не от такъв мащаб.

Какво е Вашето мнение за Нощ/ Пловдив?
Радвам се, че продължавате със същия ентусиазъм както и преди. Винаги с любопитство посещавам форума.

Ясен Панов, Ангелът, който храни деня и нощта, колаж, 200х90

Ясен Панов, Ангелът, който храни деня и нощта, колаж, 200х90

ЯСЕН ПАНОВ
Според Вас каква е ролята на визуалния образ в съвременната култура?
Всекидневието ни се формира от визуални образи. Те са навсякъде около нас. Като се тръгне от рекламните билбордове и се стигне до графитите по стените на сградите. И затова е толкова важно дори и тези прояви на творчество да са на ниво.

Грозната обкръжаваща среда ражда грозни хора, красивата…

Каква трябва да бъде идеалната публика за произведенията на визуалното изкуство?
Любопитна. Всичко друго следва.

Какво бихте посъветвали младите автори, които искат да се занимават с визуално изкуство?
Не знам. Винаги е трудно. Който иска и има какво да покаже, да го направи.

Как протече проектът ОГЛЕДАЛО Национални есенни изложби Пловдив 2016 за Вас?
Още не е протекъл. Има още време, а и Нощ-та предстои.

Какво е Вашето отношение към биеналетата, арт панаирите и фестивалите за изкуство?
Положително. Много положително.

Какво е Вашето мнение за Нощ/ Пловдив?
Стискам палци. Има много голям интерес към проявата. А моето мнение е без значение, то няма да промени нищо.


Програма “Музей и галерии”, 23-ти и 24-ти септември

Локация 12
Балабанова къща – Национални есенни изложби
ул. Константин Стоилов 57

23 и 24 Септември от 20:00 до 21:00 – Кураторски тур с доц. д-р Галина Лардева – проект Огледалото
23 Септември от 21:00 до 21:30    – Среща-разговор с Ясен Панов (колаж)
24 Септември от 19:00 до 20:00 – Представяне на VII МФ Дни на музиката в Балабановата къща – ТАЛАНТ И ОРИГИНАЛНОСТ /концерт/
24 Септември от 22:00 до 22:30    – Среща-разговор с Яна Стойчева (живопис)   

Локация 13
Къща Хиндлиян – Национални есенни изложби
ул. Артин Гидиков 4

23 Септември от 21:30 до 22:00 – от 21:30 до 22:00 – Среща-разговор с Иван Кюранов (фотография)
23 Септември от 22:00 до 22:30    – Среща-разговор със Стела Василева (рисунка и обект)
24 Септември от 16:00 до 20:00 – Втори семеен шахматен турнир Старинен Пловдив /шахматен турнир/
24 Септември от 21:30 до 22:00    – Среща-разговор с Евелина Петкова (скулптура)

Локация 14
Къща Мексиканско изкуство – Национални есенни изложби
ул. Артин Гидиков 11

23 Септември от 22:30 до 23:00    – Среща-разговор с Деян Янев (живопис)
24 Септември от 21:00 до 21:30    – Среща-разговор с Милена Бочукова (скулптура)

 


Мина известно време откакто за първи път имах възможност да погледна Нощта отвътре, отвъд еуфорията и приказността на пловдивските музейни нощи, и да разбера колко дълга всъщност може да бъде една Нощ за нейните организатори. Любовта ми към изкуството във всички негови форми, най-вече към визуалните, и непрестанното любопитство, което ме кара непрекъснато да задавам въпроси, намери най-накрая място за изява тук в този блог. Така артистичното ми его спи съвсем спокойно всяка нощ, разбира се с две приятни изключения през септември.


© 2019 Open Arts Foundation, НОЩ/Пловдив - www.night.bg