Творци на памет/ Memory Artists

„АМЕРИКАНАЕЗОТЕРИКА", Галерия Sariev Contemporary, Куратор: Арън Мултън/ AMERICANAESOTERICA, SARIEV Contemporary, Curator: Aaron Moulton


Не е прецедент страхотна вечер да завърши без спомени на сутринта. Такова нещо да се случи  след пловдивска НОЩ обаче, е невъзможно. За потвърждение се свързахме с няколко запомнящи се артисти и куратори, които са били част от програмата на фестивала през последните години. Как те са преживели своите пловдивски нощи и кое най-много ги е впечатлило от атмосферата на събитието, четете надолу:

It’s not unprecedented to have a great night end up without the slightest of memories in the morning. Such a thing however, cannot happen after a Plovdiv NIGHT. For verification of what has just been said, we reached out some of the most memorable artists and curators, who were part of the festival’s programme in the last few years. How did they experience the Plovdiv nights and what struck them the most about the event’s atmosphere, read below:


 

Димитър Коцев – Шошо/Dimitar Kotsev – Shosho

Димитър Коцев – Шошо/Dimitar Kotsev – Shosho

Димитър Коцев – Шошо, НОЩ/Пловдив 2015

“НОЩ-та” ме накара да преоткрия Пловдив, защото в последните години представата ми за града беше застинала. Имах чувството, че целият град е застинал в невъзможността да продължи бохемската атмосфера, която някога създаваше Начо Културата. И изведнъж какво да видя: красотата, лекотата на този град са по-живи от всякога. И нещо повече – онази капсулирана, самоизолирана и елитарна бохема от времето на късния соц е заменена от нещо много по-красиво. Улиците са пълни с всякакви свободни хора, нощите са населявани от любопитни и интересни личности. Пловдив е жив, забавен и непринуден. Стискам палци покрай този живот да има достатъчно работа за хората, достатъчно причини да остават да живеят в пловдивските нощи и дни. Ще се връщам в Пловдив без колебание!

Dimitar Kotsev – Shosho, NIGHT/Plovdiv 2015

Night/Plovdiv made me rediscover Plovdiv, because in the last few years my concept of the city was still. I had this feeling like the whole town was trapped in the impossibility of carrying on the bohemian atmosphere, that was once established by Nacho Kulturata (a legendary figure in Plovdiv’s cultural life). And then suddenly, what did my eyes see – the beauty and the ease of this city livelier than ever! What’s more – this encapsulated and egalitarian bohemia from the late soc period is being replaced by something far more beautiful. The streets are full of all kinds of open-minded people, the nights are populated with curious, enthralling humans. Plovdiv is vivid, entertaining and authentic. I keep my fingers crossed that alongside this way of living, there is enough work for the people in Plovdiv and enough reasons for them to stay there and live throughout all their days and nights in Plovdiv. For sure, I will keep coming back to Plovdiv!

Арън Мултън, НОЩ/Пловдив  2015

Арън Мултън/ Aaron Moulton

Арън Мултън/ Aaron Moulton

НОЩ/Пловдив беше най-близкото нещо, което съм преживявал до съдба или пророчество в религиозния смисъл на думата. За мен беше невероятна чест да взема участие в една такава изключителна арт инициатива, но което е дори повече – това беше първият път изобщо, в който съм бил част от подобна удивителна отвореност към даването на възможности – без условия, без въпроси. Аз, като куратор, и моите колеги, като събратя маниаци, креативни личности и артисти, бяхме напълно окрилени от обстановката, която беше създадена и тя ни позволи да изведем нашата работа до едно следващо ниво. Отвори нова врата. Тази врата няма да се затвори.

Пловдив беше забележително живописна локация с абсолютно подкупваща гостоприемност, което, разбира се, направи всичко още по-прекрасно.  От програмата на самата НОЩ11 наистина много ми хареса инсталацията с шах „Deep War“ на френския артист Максим Бондю, също както и срещата с различни членове на ЦРУ, действащи под прикритие като арт публика по време на официалното откриване. Това определено бяха за мен хайлайтите от НОЩ-та

Въпреки това, представянето на живо по телевизията на „Hail Roko” си остана черешката на тортата по отношение на получаването на шанса тази странна възможност да се развие в свой собствен ритуален живот.

#hailroko

Aaron Moulton, NIGHT/Plovdiv 2015

NIGHT 2015 was the closest thing I have ever experienced to destiny or prophesy in a religious sense. It was an unbelievable honor to take part in such a wonderful initiative for the arts but more than that it was the first time I have been a part of such an incredible openness towards total enablement, no strings, no questions. I, as a curator, and my colleagues as fellow maniacs, creatives and artists were utterly empowered by the environment that was created there and it allowed us to really push our practices to a new level. It opened a door. That door will not close.

Plovdiv was such a wonderfully picturesque location with totally ingratiating hospitality that it of course made everything all the more dreamy. I really enjoyed the French artist Maxime Bondu and his chess installation „Deep War“,  as well as meeting different members of the CIA operating covertly as art public at the grand opening. These were definite highlights.

However getting on live TV to Hail Roko of course takes the cake in terms of having given this strange opportunity a chance to take on a ritualistic life of its own.

#hailroko

Еял Роб/Eyal Rob

Еял Роб/Eyal Rob

 

Еял Роб, НОЩ/Пловдив 2015

Това, което ме порази най-много в НОЩ-та, са готините, чил хора наоколо и как всичко се случваше някакси от само себе си, по лесния начин, супер приятно. Плюс бонуса, че Пловдив е един толкова красив град.

Когато диджействах на партито пред artnews cafe, хората избухнаха на фона на музиката и това мигновено ме накара да се почувствам все едно че съм си вкъщи. За това допринесоха и страхотните хора, които се събират там. Прекарах си невероятно в Пловдив.

Благодаря ви!

Eyal Rob, NIGHT/Plovdiv 2015

What struck me the most about the NIGHT is the cool, chill people around, and how everything just sort of happening by itself, easy way and super nice, add the fact the Plovdiv is such a beautiful city.

When I dj at the party, people went crazy with the music and immediately I felt at home, add to that the cool factor of artnews cafe and its people there. Had an amazing time in Plovdiv. Thank you!

Крейг Хевънс/Craig Havens

Крейг Хевънс/Craig Havens

 

Крейг Хевънс, НОЩ/Пловдив 2014

Моят опит с Open Arts Foundation по време на НОЩ/Пловдив 2014 беше едно променящо живота преживяване.

След като прекарахме много дни в инсталирането на осветлението и аудио и прожекционната техника в старото кино „Космос“, накрая успяхме да трансформираме това пространство в действащо кино, където се излъчиха финалните сцени на над 100 класически американски филми като част от видео инсталация, озаглавена “The End Is Only The Beginning Of Another Story”.

Най-голямото вдъхновение за мен бях отзивите от посетителите, които разказваха, че си спомнят как в своята младост са посещавали премиерите на много от филмите, които бях включил в своя проект, именно тук, в това същото кино – в компания на стари приятели, любими, членове на семейството си и как всичко това се е случило преди десетилетия, и в един напълно различен политически и социален контекст.

Също така, разхождането по улиците на Пловдив след официалното откриване на фестивала в компанията на американския посланик, и то по маршрутите от превъзходната карта, която бяха подготвили фондация „Отворени изкуства“ за останалите инсталации и проекти от програмата на НОЩ-та – това наистина беше кулминацията от едно удовлетворяващото сътрудничество и улавянето на историята на самия Пловдив.

Craig Havens, NIGHT/Plovdiv 2014

My experience with Open Arts Foundation during Night of Museums and Galleries in Plovdiv (2014) was a life-changing experience.

After spending many days installing lighting, audio and projection equipment in the old Kino Kosmos we were able to transform the space into a working cinema showing over 100 endings of classic American Films in the video work entitled “The End Is Only The Beginning Of Another Story”.

I was most inspired by the response and by viewers who said that in their youth they could remember attending the first premieres of many of the featured films in that very theatre with former friends, family and lovers – all taking place many decades ago and in a totally different political and social context.

Walking the streets of Plovdiv after the opening reception with the US Ambassador and following the excellent map prepared by Open Arts of the other installations was the crowning pleasure of a deeply rewarding collaboration and a discovery of the history of Plovdiv itself.

kosmos

 


Казвам се Даниела и съм един от редакторите в блога на НОЩ/Пловдив. Завърших журналистика в СУ „Св. Климент Охридски“ през 2008-ма. Интересите ми са шарени като калейдоскоп и почти толкова преливащи един в друг. Безусловната обич към книгите ми даде добър начален старт за откриването на енциклопедичния дух на изкуствата. Киното и фотографията се погрижиха погледът ми да еволюира в правилната посока - към детайлите. Съприкосновението с музиката, без която нямаше да стана себе си, се превърна в кислорода за всяко вдъхновение. Харесва ми да наблюдавам спонтанните движения на хората и градовете. В свободното си време снимам балкони и разказвам възможните им истории или мелодии в блог, който създадохме с близка моя приятелка. Ако се случи да ме забележите около вас - ще се радвам да ми кажете „Здрасти“.


© 2019 Open Arts Foundation, НОЩ/Пловдив - www.night.bg