СТАЖАНТСКИ ПОЗИЦИИ – НОЩ НА МУЗЕИТЕ И ГАЛЕРИИТЕ – ПЛОВДИВ 2010


Open Arts Foundation има удоволствието да обяви свободни позиции за стажанти, желаещи да се включат в Нощ на музеите и галериите – Пловдив 2010 в следните области:

– СТАЖАНТИ МЕДИЙНИ КОМУНИКАЦИИ
– СТАЖАНТ ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ
– СТАЖАНТИ ФОТО И ВИДЕО ДОКУМЕНТИРАНЕ

Всички стажанти ще получат официално свидетелство за проведен стаж.

Имате възможност да придобиете поглед над културните институции в Пловдив, да натрупате ценен опит в организирането на мащабно културно събитие от градски тип и разбира се, много да се забавлявате, поемайки отговорност като едно от лицата на Нощ на музеите и галериите Пловдив 2010.

Стажантите трябва да имат възможност за пребиваване в Пловдив.

Необходимо е да изпратите ваше CV, снимка и кратко описание на себе си и на интересите ви до 25 август 2010г. на e-mail: info@openarts.info
(допълнителна информация: 0884708570 Ангелина)

Посочете за коя от гореописаните позиции кандидатствате!
Всички стажанти ще преминат обучение!

ОПИСАНИЕ!

СТАЖАНТИ МЕДИЙНИ КОМУНИКАЦИИ
поддържане блог и социални мрежи, архивиране на медийни отразявания на Нощ на музеите и галериите Пловдив 2010г.
търсен брой – 2 стажанта

Отговорности:
• поддържане блог, социални мрежи
• редовна проверка и архивиране на печатни медии
• архивиране на интернет-линкове
• набавяне на аудио записи от радио предавания
• набавяне на видео записи от телевизионни предавания
• анализиране на публикуваните материали

Ще придобиете:
• поглед над медийната комуникация на културно събитие
• контакти с различни радио и телевизионни предавания
• поглед над много и разнообразни медии

Подходящо за студенти с насоченост към:
• журналистика и комуникации
• културология/етнология
• българска филология

Период на заетост:
01 август – 30 септември /*срок за кандидатстване: до 01 август/
01 септември – 31 октомври

—-

СТАЖАНТ ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ
координация на доброволци
търсен брой – 1 стажант

Отговорности:
• комуникация с доброволците
• разпределяне на отговорностите
• мотивиране на доброволците
• наблюдение за правилното и навременното изпълнение на отговорностите

Ще придобиете:
• ценен опит в координирането на хора
• възможност за съставяне на собствена стратегия за координиране на хора

Подходящо за студенти с насоченост към:
• управление на човешки ресурси
• културология, мениджмънт на културни събития

Период на заетост:
01 – 30 септември

——

СТАЖАНТИ ФОТО И ВИДЕО ДОКУМЕНТИРАНЕ
фото и видео документиране на събитията от програмата в Нощ на музеите и галериите – Пловдив 2010
търсен брой – 5-8 стажанта

Отговорности:
• фотографиране на организационни дейности, изложбени пространства, посетители
• видеозаснемане на организационни дейности, изложбени пространства, посетители
Ще придобиете:
• ценен опит във фото и видео документиране на динамично събитие в голям мащаб
• възможност за представяне на личен режисьорски и операторски поглед над документираните обекти
• популяризиране на произведените от вас фото и видео продукции

Подходящи за студенти с насоченост:
– фотография
– операторство
– кинорежисура

Период на заетост:
13-26 септември

*предимство е, ако стажантът разполага със собствена техника

Очакваме ви!
Open Arts FoundationОбщност от предимно не твърде обременени от журналистически навици ентусиасти, мотивирани от силната си пристрастеност към Нощните маршрути, оценили възможността за изява, за срещи с интересни хора и изживяването да усетят "Нощта отвътре".


© 2019 Open Arts Foundation, НОЩ/Пловдив - www.night.bg