Димитър Кавра – фотолетописецът на Пловдив


Тази година Регионална Дирекция “Архиви” се включва в Нощта на музеите и галериите – Пловдив с изложба фотографии на Димитър Кавра.

Основният организатор на изложбата Владимир Балчев, главен експерт в Регионална Дирекция „Архиви”, я подготвя от двадесет години и се радва най-накрая да я представи на пловдивчани и гости на града в Нощта на музеите и галериите.

Може да се каже, че Димитър Кавра е първият професионален фотограф на България, твърди г-н Балчев, като разказва за творческия му път. Кавра работи от 1860 година, но преди него с фотография се занимава баща му, така че от 1850 до 1900 година семейство Кавра са фотолетописци на Пловдив. Относно въпроса дали Кавра е грък или българин, предвид името му, експертът  обяснява:„ нека да е и двете, по-добре да има неща, които да ни сближават с комшиите, отколкото такива, които ни разделят“. Кавра работи като придворен фотограф на българския княз Фердинанд, а след 1898 г. и на гръцкия крал. Също така той има изключителен афинитет към българската история.  Фотографът  прави неуспешен опит да документира  клането в Батак по време на Априлското възстание и впоследствие организира възстановки на събитието, което не е успял да запечата, но държи като съвременник и фотолетописец  да отрази в историята.

Кавра има голямо значение специално за Пловдив. Той документира Съединението епизод по епизод, но от този труд са останали най-вече портретни фотографии на видни дейци от периода. За радост представа за тези може би пропаднали фотографии за Съединението, получаваме от чуждестранни илюстрирани издания, където са поместени гравюри, създадени по оригиналите на Димитър Кавра. „И ако това не е значимо за Пловдив! Кавра е достоен за паметник!” – смята главният експерт.

Нощта на музеите и галериите радва Балчев с многото млади хора, които проявяват интерес към документите, обвързани с  българското минало,  интерес  към  всичко онова, което засяга самочувствието ни на българи: “Те не само искат да знаят повече, но и са подготвени и задават специфични въпроси”, отбелязва доволен Балчев. Главният експерт си спомня с възторг Нощта отпреди две години, когато прожектирали документални филми и залата била пълна до два и половина през нощта.

„ Много е хубаво! И все млади хора!” – възкликва Балчев.

Интервю от: Райна Бояджиева


ПРОГРАМА КУЛТ. И КЛУБ, 25 септември

Регионална дирекция „Архиви” – Пловдив
ул.Кракра 11
http://www.archives.government.bg

18:00 Откриване на изложба “Димитър Кавра – фотолетописецът на Пловдив” (изложбена зала, партер)
Със съдействието на фабрика за дигитален печат 2×2

19:00 – 19:30 Прожекция на документален филм “Димитър Кавра – фотолетописецът на Пловдив”

19:30 – 21:00 – разговор с Пепа Славчева и Владимир Балчев, автори на филма

Димитър Кавра е първият професионален фотограф в България. Работи в Пловдив от 1860 до 1897 година. От началото на XX в. е придворен фотограф на гръцкия крал в Атина. Димитър Кавра е автор на първата фотопанорама на Пловдив (1871).


Общност от предимно не твърде обременени от журналистически навици ентусиасти, мотивирани от силната си пристрастеност към Нощните маршрути, оценили възможността за изява, за срещи с интересни хора и изживяването да усетят "Нощта отвътре".


© 2019 Open Arts Foundation, НОЩ/Пловдив - www.night.bg