Равнис в Нощта


Регионален Историческият музей – Пловдив взима участие още в първата  „Нощ на музеите и галериите” и спазва тази традиция и до днес.  На 24 септември една от експозициите, които ще представи Историческият Музей на площад Съединение, е „Равнис по капитаните”. Кураторката – г-жа Мария Карадечева – си спомня, че при първото издание на Нощта всички са били изненадани от големия брой посетители. „Споменът ми от тогава е много силен, защото за първи път видяхме музея ни така препълнен с хора. Бяхме изморени, но много щастливи. Сега очакванията на всички са още по-големи и се надяваме да ги оправдаем.”

„Равнис по капитаните” е изложба, която подготвяме с голяма любов, защото за първи път изваждаме от нашите фондове снимки и документи, които открехват една не толкова позната страница от историята на Българските въоръжени сили и мястото на Източнорумелийската милиция.” – споделя г-жа Карадечева. Проектът е едно съвместно усилие на Регионален Исторически музей – Пловдив, Националния военноисторически музей, Исторически музей „Искра” – Казанлък и двама колекционери – Александър Въчков и Александър Алексиев, които са предоставили оригинални снимки. Изложбата представя създаването на източнорумелийската милиция като част от Българската национална войска. Ръководена от българските офицери,  начело с майор Данаил Николаев, Румелийската войска има решаващ принос за обявяването на Съединението на България на 6 септември 1885 г. в Пловдив и неговата военна защита по време на кратката, но победоносна Сръбско-българска война. Изложбата представя музейни реликви /оръжие, униформи, наградни знаци/ за героите на Съединението – майорите Райчо Николов, Данаил Николаев, капитаните Радко Димитриев, Никола Иванов, Михаил Савов, както и вещи на Княз Александър І – сюртук, шинел, шашка, табакера. За първи път са показани оригинални фотографии и документи на офицери от различните родове войски.

„Равнис по капитаните” – това заглавие провокира не само сравнение по капитанския чин на тези мъже, но и по моралната им устойчивост.” – уточнява кураторката. – „ Искаме в „Нощта на музеите и галериите”от Историческия музей да излязат едни усмихнати, вдъхновени, впечатлени хора. Нощта винаги е носила един приповдигнат дух, една специфична атмосфера. Надявам се и ние да допринесем за това.”

Интервю от: Катя Първанова


ПРОГРАМА, 24 септември

Регионален исторически музей–Пловдив – Експозиция „Съединение на България 1885г.”
пл.Съединение 1
www.historymuseumplovdiv.com

19:00 – 01:00 Постоянна експозиция „Съединение на България 1885”

19:00 – 01:00 “Равнис по капитаните!”: Източнорумелийската милиция и българското Съединение” – изложба (ет.1)

Изложбата представя оригинални експонати на военни дейци, снимки и документи. Реализирана е от Национален военно-исторически музей, Регионален исторически музей – Пловдив и частни колекционери.

Гостуващо събитие:
19:00 – 20:00 “МУСИЗ – Музей за съвременно изкуство”
повече за това събитие в отделен пост в блога


Общност от предимно не твърде обременени от журналистически навици ентусиасти, мотивирани от силната си пристрастеност към Нощните маршрути, оценили възможността за изява, за срещи с интересни хора и изживяването да усетят "Нощта отвътре".


© 2019 Open Arts Foundation, НОЩ/Пловдив - www.night.bg