Национални есенни изложби Пловдив и сп. „Страница“ представят новото поколение български автори


За поредна година Национални есенни изложби Пловдив стават част от „Нощта“. За темата „Форсиране на избора“ и новия брой на сп. „Страница“ разговаряме с изкуствоведа доц. д-р Галина Лардева.

Как си взаимодействат Национални есенните изложби Пловдив 2013 и „Нощ на музеите и галериите като културни събития?

И тази година Националните есенни изложби в Пловдив ще бъдат естествена част от „Нощ на музеите и галериите“, тъй като представляват един от най-авторитетните форуми за изобразително изкуство в България, в който се представят интересни кураторски проекти и важни за съвременното изкуство имена. В този смисъл е напълно закономерно, че двете събития се „срещат” през месец септември в Пловдив, когато традиционно протичат изложбите. Надявам се да продължат да взаимодействат добре и в бъдеще. Тази година в „Нощ на музеите и галериите“, освен с десетте експозиции на млади български автори, публиката ще има възможност да се запознае и с втори брой за 2013 година на най-интересното литературно списание в момента – „Страница“. Броят е посветен изцяло на младата българска литература, така двата проекта – „Форсиране на избора”, Национални есенни изложби 2013 и списание „Страница“ по чудесен начин представят в най-цялостен аспект два сегмента от съвременната българска култура.

Какви са акцентите в Национални есенни изложби Пловдив тази година?

Като акцент може да се посочи заглавието – „Форсиране на избора”, което фокусира върху едно младо поколение визуални артисти. По мое мнение това поколение оформя една естествена професионална общност, открояваща се със съвременно отношение към изящните изкуства, една динамична комуникативна среда, която предполага висок професионализъм и актуален поглед към медията, към проблематиката, към публиката. Ето и имената им: Александър Петков, Дарина Пеева, Димитър Генчев, Елеонора Друмева, Зина Неделчева, Калия Калъчева, Лора Пармакова, Любомир Кръстев, Нина Русева, Стоян Дечев. Техните самостоятелни изложби са разположени в експозиционните пространства на Старинен Пловдивот 1 до 30 септември: Балабанова къща, Къща Хиндлиян, Къща на мексиканското изкуство, Къща на Управление Старинен Пловдив. Организатори на фестивала са Община Пловдив, Управление Старинен Пловдив и Фондация Култура и съвременност и са част от програмата Есенен салон на изкуствата Пловдив 2013. Проектът е подкрепен от програма Дебюти на Национален фонд Култура.

Миналата година изложбите не бяха обединени от конкретна тема. Защо  тазгодишните са рамкирани от темата „Форсиране на избора”?

През годините Национални есенни изложби Пловдив преминават през редица идейни трансформации. Започнати са още от края на 60-те години от Атанас Кръстев и на практика са един от най-дълго просъществувалите културни форуми  у нас. С времето се променя принципът им на организиране, като от 2000 г. се обявява конкурс за кураторски проект, в който са участвали едни от най-сериозните български изкуствоведи, специалисти по съвременно изкуство. Миналата година изложбите имаха 45-годишен юбилей и в тази връзка се реши да бъдат поканени известни български художници, без да ги обединява някаква кураторска платформа. Тази година Община Пловдив ме покани за артистичен директор на форума и тъй като изповядвам идеята, че всяко издание трябва да притежава собствен облик, да бъде различно от предходните и да има свое индивидуално послание, реших да се постави акцент върху младото българско изкуство. В този смисъл тазгодишното издание няма намерение да представя вече готови имена, а имена, за които се говори днес и ще се говори в бъдеще.

Изложението има дългогодишна традиция, какво е успяло да възпита у публиката?

Знае се, че Пловдив има дългогодишни традиции в изобразителното изкуство, като се започне от възрожденско време. В различни периоди тук работят автори, формират се групи, общности, дружества, които са представителни в национален мащаб и определят тенденциите в развитието на българското изкуство. Това би било немислимо без наличието на активна публика с вкус към художествените събития, струва ми се, че и в днешно време е така. Тук трябва обаче да се подчертаят две обстоятелства: националният характер на Есенните изложби и това, че те се посещават и гледат с еднакво голям интерес, както от специализираната, така и от неспециализираната публика през призмата на усилената критическа рефлексия на медиите.

С какво тазгодишните автори се различават от миналогодишните?

„Форсиране на избора” е проект, който от една страна, се стреми да запази Изложбите като форум за изящни изкуства, но от друга страна в концепцията на тазгодишното издание са включени имена, които обновяват това понятие. Дълго време по инерция, когато в България се говори за съвременно изкуство, се визират „новите” за у нас форми като инсталация, обект и т.н.. За мен обаче съвременното изкуство представлява цял масив от концептуално мислене, независимо от това каква медия се използва – видео или живопис. В този смисъл „Форсиране на избора” си поставя и задачата да разчупи инерцията за понятието съвременно. В проекта участват високообразовани млади артисти, които имат специализации и награди на престижни чуждестранни форуми. Те са избрали да ползват класически медии като живопис, графика и скулптура, но притежават подчертано съвременно мислене и осъществяват интензивен обмен като преосмислят наличните ресурси от фигуративни значения, изразни средства и комбинаторика, с които художествената традиция разполага.

Какво да очакваме от новия брой на сп. „Страница“ – автори, теми, гледни точки?

Този брой е посветен изцяло на младите в литературата (като Александър Христов, Александър Чобанов, Белослава Димитрова, Васил Балев, Яница Радева). Включен е разговор с Ани Илков – предводителят на вече няколко поколения от новата българска литература след 1989 г. По такъв начин в броя се тематизира и какво е да си млад в изкуството, как се съотнасят младите през времето и поколенията, какви цели си поставят със своето творчество, какво ги вълнува в социален план.

Имахме удоволствието да се срещнем и с двама от авторите, които ще участват в тазгодишните Национални есенни изложби Пловдив. Какво споделиха те за, темата „Форсиране на избора” и за своите творби, прочетете в следващите редове.

Димитър Генчев

Какво за Вас означава „Форсиране на избора“?

Аз го свързвам с това, че има липса на млади автори, които да се занимават с класически медии и се форсира избора на намиране на тези млади автори. Форсира се още и представянето на стари изразни средства, като класически медии, по съвременен начин. Радвам се, че напоследък се представят и се развиват нови и млади художници, защото това липсва, особено в Пловдив. Това за мен е „Форсиране на избора“. Да форсираш нещо, което е определено, статукво е, върви си по установени правила и изведнъж да кажеш: „Не, не, тук искаме и нещо друго да се случи.“ Харесва ми.

Как бихте описали Вашата изложба?

Правя живопис, сюжетите ми идват от стари места, на които съм прекарал детството си – много носталгични. Използвам класически техники и ги претворявам по нов, малко по-различен начин, за да могат да бъдат актуални.

Зина Неделчева

Какво за Вас означава „Форсиране на избора“?

Обяснявам си го с това, че в живота и в изкуството, което правя, винаги трябва да се направи някакъв избор. Дори понякога не се замислям дали ще е избор на материал, или избор на това, което искам да изобразя, или ще е начинът, по който искам да изразя работата си – във всичко има избор.

От къде черпите вдъхновение за произведенията си?

От музика, филми, конкретно мнение на човек останало в мисълта и чувства ми. Не знам защо, но изключително ме блазни фактът, че имам възможност да изразя това, което чувствам и да го покажа на другите по този начин.

Автори: Златка Неделчева и Десислава Йорданова

20 СЕПТЕМВРИ

ГРАДСКА ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ – ПЛОВДИВ

КЪЩА НА МЕКСИКАНСКОТО ИЗКУСТВО

ул. „Артин Гидиков“ 11

www.galleryplovdiv.com

19:00 – 01:00

„Форсиране на избора“–куратор доц. д-р Галина Лардева, Национални Есенни Изложби Пловдив, 2013

Национални есенни изложби Пловдив 2013 представят проекта „Форсиране на избора” – десет изложби на млади художници в областта на изящните изкуства. Куратор: доц. д-р Галина Лардева. Изложбите продължават от 1 до 30 септември в Старинен Пловдив.

Зала: Александър Петков (живопис)

Средищна тема в произведенията на Александър Петков (р. 1976 г.) е автобиографичното конструиране, като този тематичен център се разгръща винаги с иронично дистанциране, което се изгражда чрез фокус върху всевъзможни посредничества. Казано по друг начин, обхватът и въздействието на автобиографичното са нарочно редуцирани до пренаситеното с медии домашно пространство: компютърът, телевизорът, библиотеката, тренажорът, терасата с изглед към града.

Двор: Елеонора Друмева (живопис)

Произведенията на Елеонора Друмева (р. 1983 г.) са показателни за начина, по който съвременната живопис трансформира собствените си основания като жанр и медия. Нейните интериори и пейзажи уподобяват класически живописни схеми, от които съзнателно се изплъзват и дистанцират. В цялостната картинна система това става едва доловимо

ОБЩИНСКИ ИНСТИТУТ „СТАРИНЕН ПЛОВДИВ“

БАЛАБАНОВА КЪЩА

ул. „Константин Стоилов“ 57

www.oldplovdiv.com

19:00 – 01:00

„Форсиране на избора” – куратор доц. д-р Галина Лардева, Национални Есенни Изложби Пловдив, 2013

Национални есенни изложби Пловдив 2013 представят проекта „Форсиране на избора” – десет изложби на млади художници в областта на изящните изкуства. Изложбите продължават от 1 до 30 септември.

1 етаж: Калия Калъчева (живопис), Стоян Дечев (пластика и рисунка)

В своите платна Калия Калъчева (р. 1986 г.) разработва възможностите на урбанистичния пейзаж да съчетава панически пространства и пространства на желанието. Тя използва гледната точка към тези пространства отгоре, проблематизирайки постигането на обозримост на градското пространство, потенциала на човека да завладее града, като го направи притежание на погледа си. Тъкмо идеята за притежание обаче се оказва решаващата точка на пречупване както в непосредствена оптическа перспектива, така и в тематичен аспект.

Серията пластики на Стоян Дечев (р. 1978 г.) „За еднократна употреба“ естетизира предмети от всекидневието в момента на тяхното излизане от употреба. Това са предимно опаковки – в един отминал миг всеки от тези обекти е бил дом на продукт. Временните „домове“ на продуктите са създадени от човека, като с изчерпването на съдържанието и целостта на тези домове става несигурна. Опаковките са форма, която по такъв начин се облича върху формата на използваните продукти

Сводеста зала: Дарина Пеева (графика)

Графичните листове на Дарина Пеева (р. 1972 г.) са добър пример за това, че и зад най-причудливата, изглеждаща привидно произволна игра на фантазното и илюзорното стои стройна система, прецизно проследени взаимовръзки, предварително зададен във всеки един момент и във всяка отделна точка баланс, набелязване на асоциативни вериги и тяхното прекъсване. В конкретния случай това означава следното: композиране на графично разработени фото-образи; съчетаване на различни повърхнини и „материи“; прецизно ритмизиране на геометрични елементи, ползване на средищен композиционен акцент.

Дълбока зала: Димитър Генчев (живопис)

Обектите, които представляват творчески интерес за Димитър Генчев (р. 1985 г.) конструират една фрагментирана инструментална среда на индивида. В същото време човекът решително се е оттеглил в състоянието на платната му, а от индустриалния вид на обектите е изтрита всяка следа на индивидуалното и единичното

Двор: Стоян Дечев (скулптура)

19:00

Представяне на списание „Страница“

В рамките на проекта „Форсиране на избора” ще се представи втори брой на сп. „Страница“ за 2013 г., посветен на младите имена в съвременната българска литература. Ще се проведе разговор-дискусия за съвременния литературен контекст с някои от авторите на списанието.

ОБЩИНСКИ ИНСТИТУТ „СТАРИНЕН ПЛОВДИВ“

КЪЩА ХИНДЛИЯН

ул. „Артин Гидиков“ 4

www.oldplovdiv.com

19:00 – 01:00

„Форсиране на избора“– куратор: доц. д-р Галина Лардева,Национални Есенни Изложби Пловдив, 2013

Национални есенни изложби Пловдив 2013 представят проекта „Форсиране на избора” – десет изложби на млади художници в областта на изящните изкуства. Изложбите продължават от 1 до 30 септември.

Двор: Лора Пармакова (скулптура)

Пластичните пространствени решения на Лора Пармакова (р. 1982 г.) кореспондират с конкретната среда, в която присъстват: от една страна деликатно, от друга страна категорично. Това конкретно пространствено мислене носи характеристиките на sitespecificart. Нейните пластики динамизират средата, в която са разположени, но освен това притежават собствена динамична природа.

Веранда: Любомир Кръстев (графика и рисунка)

Графичните произведения на Любомир Кръстев (р.1983 г.) представляват нагледни студии за това как предметните структури/тъкани отварят и трансформират пространствата, как въз основа на тяхното взаимно противодействие се акумулират предишни състояния на произведението, как между отделните преструктурирания възниква разказ.

Маза: Зина Неделчева (рисунка)

Зина Неделчева (р. 1986 г.) развива своята визуална концепция чрез контраста между единични и множествени образи. При това единичните фигури са изпълнени в преднамерена статичност, те са застинали в почти болезнена инфантилност. Обобщен израз на единичните изображения е маскирането, цирковата бутафорност и изобщо онази прекаленост на вживяването, която представя артистичния характер в осредненото съзнание.

ОБЩИНСКИ ИНСТИТУТ „СТАРИНЕН ПЛОВДИВ“

КЪЩА НА УПРАВЛЕНИЕ

ул. „Константин Стоилов“ 50

www.oldplovdiv.com

19:00 – 01:00

„Форсиране на избор“ – куратор: доц. д-р Галина Лардева, Национални Есенни Изложби Пловдив, 2013

Национални есенни изложби Пловдив 2013 представят проекта „Форсиране на избора” – десет изложби на млади художници в областта на изящните изкуства. Изложбите продължават от 1 до 30 септември.

Двор: Нина Русева (живопис)

Пейзажите на Нина Русева (р. 1977 г.) са характерни с ярките си цветови контрасти, с прецизното пластическо изграждане на картинната повърхност, с една степен на абстракция, която е трайно стабилизирана в конвенциите на съвременния живописен стандарт. И в същото време тези произведения налагат една условност, която се разполага отвъд класификационните системи на жанра.© 2019 Open Arts Foundation, НОЩ/Пловдив - www.night.bg