Спомен за Яворов в Нощта


Платно на Иванка Стоянова

Платно на Иванка Стоянова

„Иван Вазов” отваря врати в Нощта на музеите и галериите. Организаторите от библиотеката ще предоставят възможност на посетителите да се докоснат до историята, запечатана между кориците на стари книги, и в цветовете подбрани в прекрасни картини на български художници. Пловдивчаните, уважили изложбата, ще видят издания на книги с автографи, които се смятат за голямо културно наследство, поради значително малкия брой екземпляри запазени до днешна дата. Яворовият споменник, съдържащ кратки текстове и мемоарите за твореца на личности като Иван Вазов, Дора Габе и много други автори, ”Нова земя” на Хр. Г. Данов, ”Бегъл поглед върху миналото на Пловдив” на Елисавета Багряна, са няколко от заглавията на книгите, които ще бъдат достъпни за ценителите на българската литература.
Посетителите ще могат да погалят и зрителните си сетива с прекрасни картини на български художници- Владимир Рилски, Иванка Стоянова, Михаил Минков, Димчо Павлов, Димитър Киров, Енчо Пиронков и други общопризнати творци. Все още организаторите не са уточнили дали цялата обстановка ще бъде завършена с музикален съпровод.

Платно на Михаил Минков
Платно на Михаил Минков

Платно на Димчо Павлов
Платно на Димчо Павлов

Платно на Димчо Павлов
Платно на Димчо Павлов

Автор: Александра Юнакова

Фотограф: Русана Куманова

Народна библиотека „Иван Вазов“
ул. „Авксентий Велешки“ 17
www.libplovdiv.com

Ivan Vazov National Library
17 Avksentiy Veleshki St
www.libplovdiv.com

19:00 – 24:00
Само в Нощта, Изложба „Дарителски фондове в НБ „Иван Вазов“. Представят се авторски картини, дарени от пловдивски художници, сред които могат да се споменат имената на Енчо Пиронков, Димитър Йовчев, Георги Тюфекчиев, Димитър Киров, Михаил Минков, Найден Панайотов, Атанас Стайков. Книжни дарения с автографи на: Пенчо Славейков, Иван Вазов, Иван Богоров, Найден Геров, Петър Динеков. Ще бъдат изложени и книги с автографи на автори и дарители.


Only during the night, Exhibition „The Donor Funds of National Library „Ivan Vazov“. The exhibition consists of original paintings, given by artists from Plovdiv including the names of Encho Pironkov, Dimityr Yovchev, Georgi Tyufekchiev, Dimityr Kirov, Mihail Minkov, Nayden Panayotov, Atanas Staykov. Book donations with autographs by: Pencho Slaveykov, Ivan Vazov, Ivan Bogorov, Nayden Gerov, Petyr Dinekov. On display will be books with autographs by authors and donors.

http://night.bg/bg/program/culture-and-club/35/


Общност от предимно не твърде обременени от журналистически навици ентусиасти, мотивирани от силната си пристрастеност към Нощните маршрути, оценили възможността за изява, за срещи с интересни хора и изживяването да усетят "Нощта отвътре".


© 2019 Open Arts Foundation, НОЩ/Пловдив - www.night.bg