Режисьорът Стайко Мурджев: Изкълчиш ли класически текст, авторът си отмъщава


Стайко Мурджев завършва „Национална академия за театрално и филмово изкуство”, специалност „Режисура за драматичен театър” в класа на проф. Пламен Марков. Въпреки крехката си възраст, той има сериозен брой представления зад гърба си и доста награди, сред които „ИКАР” за дебют за режисурата на представлението „Пухеният”.
Срещата ни с него започна обещаващо, с покана за бал – дворцов бал. В последствие се оказа, че това е новата му постановка, с която Драматичният театър ще участва в Нощта на музеите и галериите.

Как избрахте актьорския колектив за пиесата „Дворцов бал на Лир”?

Актьорският колектив се състои почти от 90% от актьорския състав на Драматичен театър- Пловдив. Това, че успяхме да съберем трупата на една сцена, определи и мотивацията ни за заглавието на пиесата. Това е и задачата на представлението- да презентира целия актьорски запас, с който разполага Драмата. В пиесата участват 17 души, а останалите са заети с подготовка на пиесата на проф. Атанасов, която ще се играе на камерна сцена.

Доколко сте се придържали към оригиналния текст на Шекспир?

Уповавам се напълно на Шекспировия текст. В цялата ми режисьорска работа за мен е важно да не бягам от природата на автора, важно е да зачиташ и уважаваш оригиналния замисъл на шедьоврите, защото те са класика. Това са архетипни текстове, ако ти започнеш да ги изкълчваш, да ги префасонираш по модерному, авторът започва да си отмъщава със страшна сила. Това са останали във времето текстове, които имат статут на драматургически библии. Разбира се, нямам предвид, че като не ги променяме ние създаваме едно музейно представление или костюмна трагедия. Опитваме се да бъдем модерни, но по- нетолкова външен начин. Модерността идва от вътрешния ритъм на постановката и от модерния монтаж.

Изисква ли новото време адаптация към старите класически текстове, за да бъдат те по- лесно разбираеми днес?

Проблемите, които са засегнати в текстовете на Шекспир, и изобщо в класиката, са непроменяеми, те идват от човешката душа и надскачат епохите. Например проблемите за родителството, за властта и за любовта са вечни.

Освен режисьор, Вие се изявявате и като актьор. Каква роля бихте си избрали в „Дворцов бал на Лир”?

Това е сложен въпрос, в момента погледът ми е върху цялото и не мога да се съсредоточа върху конкретен персонаж. Характерите в класическите текстове са като скачени съдове, те не могат да бъдат самостойни и не могат да се отделят един от друг. Лично на мен не са ми интересни характерите сами по себе си, а взаимоотношенията между тях и начина, по който си въздействат.

Как очаквате да се възприеме спектакълът от публиката?

Трудно е да се определи, поради локацията на представлението. То е предназначено за пловдивската публика, надявам се да се разтвори и към други сцени. Очаквам то да провокира с визия, с остротата на проблемите, с честността, с която се борави на сцената и с новата форма, която придаваме на тези стари проблеми.
Представлението отваря врати за размисъл, нови гледни точки върху вече уж познати ситуации.

Това, че представлението е част от програмата на Нощта, ще увеличи ли интереса към него?

Нощта на музеите и галериите е традиция, силно се надявам това да допринесе за успеха на постановката. Чест е за театъра да бъде част от това мащабно случване. Лично аз съм опериран от егоистичното желание за популярност, славата понякога даже ми пречи. За мен е важно да правя театър, това дава смисъл на живота ми. Ориентирам известността по- скоро към колегите актьори, защото те имат по- голяма нужда от нея. Нощта ще направи представлението отворено за повече очи и най- вече за такива извън Пловдив.

Кои са събитията от Нощта, към които проявявате най- голям интерес?

Опитвам се да посетя колкото се може повече събития, защото така попивам от атмосферата на града, заливам се с нея и тя ми навява спомени от различни места, където съм бил. Това за мен е един вид вътрешен празник, зарежда ме с енергия.

Планирате ли предварително събитията, които имате желание да посетите?

Не, тази нощ за мен е вид енергийна свобода, не ме ограничава. Наслаждавам се на всичко, което искам, а свободата е много важна за мен.

Обсъждате ли с колегите си плановете си и впечатленията за Нощта?

Предполагам, че актьорите обичат да наблюдават случващото се по време на Нощта, но в момента обсъждаме само и единствено какво е искал да каже Шекспир.

Защо Дворцов бал на Лир?

Заглавието е по- скоро идея на пиара на театъра, защото то е обвързано с атмосферата на представлението. Това не е просто бал, на мен ми се иска това да бъде врата във времето, влизане в реалността на представлението. Спектакълът не принадлежи на определено време, той се отнася към една антиутопична епоха.

Автор: Русана Куманова, Петя Терзийска
Фотограф: Георги Вачев


Драматичен театър – Пловдив
ул. „Княз Ал.I Батенберг“ 38

www.dtp.bg

Plovdiv Drama Theatre
Knyaz Al.I Batenberg St.

www.dtp.bg

22:00 – 01:00
„Дворцов бал на Лир“ – По идея на: Сюзанна Арутюнян-Василевска, Режисьор: Стайко Мурджев, Сценография: Петър Митев/ Огняна Серафимова, Костюмограф: Ирина Кружилина (САЩ), Хореограф: Милен Петров, Музика: Петър Дундаков.

С участието на актьорите: Стоян Алексиев, Анастасия Лютова, Елена Атанасова, Мариана Йотова, Ивана Папазова, Дамян Тенев, Явор Бахаров, Христо Пъдев, Троян Гогов, Ивайло Христов, Стефан Попов, Георги Вачев/ Стилиян Стоянов, Петър Тосков, Симеон Алексиев, Тодор Генов. Крал Лир отваря вратите на двореца си за всички – запознайте се с краля, принцесите, дуковете, придворните, с лошите и добрите. Танцувайте и се забавлявайте с тях. Специален подарък за първите гости на бала…

Lears Court BallCreated by Suzanna Arutyunyan-Vasilevska, Director: Stayko Murdzhev, Scenography: Petаr Mitev/ Ognyana Serafimova, Costumes: Irina Kruzhilina (USA), Choreography: Milen Petrov, Music: Petar Dundakov. Cast: Stoyan Aleksiev, Anastasia Lyutova, Elena Atanasova, Mariana Yotova, Ivana Papazova, Damyan Tenev, Yavor Baharov, Hristo Padev, Troyan Gogov, Ivaylo Hristov, Stefan Popov, Georgi Vachev, Stiliyan Stoyanov, Petar Toskov, Simeon Aleksiev, Todor Genov. King Lear opens the gates of his castle to everyone – meet the king, the princesses, the dukes, the courtiers, the good and the bad. Dance and have fun with them. A special gift awaits the first guests at the ball.

http://night.bg/bg/program/culture-and-club/31/Общност от предимно не твърде обременени от журналистически навици ентусиасти, мотивирани от силната си пристрастеност към Нощните маршрути, оценили възможността за изява, за срещи с интересни хора и изживяването да усетят "Нощта отвътре".


© 2019 Open Arts Foundation, НОЩ/Пловдив - www.night.bg