Комуникация чрез фотография: Никола Апостолов


Никола Апостолов участва за първи път в „Нощ на музеите и галериите – Пловдив” в програмата на 25-ти септември със свободен уъркшоп за фотограма, като част от проекта „Ученето Удоволствие”. Макар да живее и твори от 10 години в София, той е впечатлен от духа и посланието, които носи Нощта. Вярва, че това е събитието, което помага на хората първо да се срещнат очи в очи с изкуството и второ да се срещнат едни с други.

”Най-ценното, което може да направи “Нощта на музеите и галериите”, е да пробуди интереса на публиката към определен автор, течение. Като човек, получил фотографско образование, за мен е необходимост да споделя своя опит и познания. Вярвам, че за всички ще бъде интересно да разберат как по изключително елементарен начин с минимум средства може да се получи един интересен фотографски резултат, какъвто дава фотограмата.” – споделя Никола Апостолов.

Оказва се, че част от първите снимки в историята на фотографията са фотограми.  Фотограмата е фотографско изображение, получено (без фотоапарат) чрез поставяне на обекти директно върху повърхността на фоточувствителен материал, като например фотографска хартия, и след това излагане на материала на светлина. Резултатът е образ-силует, чиято наситеност е различна според прозрачността на използваните обекти, като участъците от хартията, върху които не е попаднала светлина, са светли, а тези, върху които е попаднала, са тъмни според законите на фоточувствителността. По тази причина полученият образ е негатив и често много прилича на изображение, обработено с рентгенови лъчи. Творци, които са експериментирали с тази техника, са Ласло Мохоли-Наги, Кристиан Шад, Имоген Кънингам и дори Пабло Пикасо. От тази изключително нестандартна фотография е запленен и Никола Апостолов. „Прави ми впечатление, че откакто има цифрова фотография хората много се страхуват от аналоговите изображения, а не бива, защото „тъмната стаичка” е способна да очарова всеки. Незнанието не бива да плаши хората. Моята цел е да покажа колко интересно, забавно и интригуващо може да бъде. Опитът и познанието могат да бъдат много ценни, за всеки един, който реши да дойде на свободния уоркшоп на 25 септември в галерия „Лаутлиев”.

„Този стил ти дава възможност да се „заиграваш”  с композицията, полутона, формата, съчетанието. Това е един добър начин човек да експериментира в областта на изображението и да даде воля на фантазията и въображението си.


Уъркшопът на Никола Апостолов ще се проведе в рамките на 25-ти септември (събота) от 11 сутринта до 23 часа вечерта. На всеки кръгъл час група от 4 човека ще се обучава как се изработва фотограма.

Проектът „Ученето Удоволствие” дава възможснот на хората да се докоснат безплатно до проек с образовател характер. Проект, в чиято основа са залегнали неограничените възможности, експеримента и комуникацията чрез нестандартни средства.” – не скрива своя ентусиазъм творецът.

„Нощта на галериите и музеите” предоставя шанса да се придобие една много специфична културна база данни. Всеки човек има заложено в себе си творческото начало, само трябва да има желанието да го развие и сетивата да му се наслади.

интервю от: Катя Първанова


ПРОГРАМА, 25 септември

Лаутлиев – Галерия
Капана, ул. Златарска 11

11:00 – 23:00 „Фотограма” – свободен уъркшоп на Никола Апостолов (Пловдив) Представя „Ученето удоволствие”

На всеки кръгъл час група от 4 човека започва да се обучава какво е фотограма и как се изработва. Всеки участник изработва и проявява собствена фотограма (фотографско изображение, получено без фотоапарат).

Фотографът Никола Апостолов е основател на неформална организация phototeque.eu, занимаваща се с аудио-визуални експерименти.

Уъркшопът е част от проект “Ученето Удоволствие” за популяризиране на разнообразието от възможности, ползите и радостта от ученето за хората от всички възрасти в България. Проектът се осъществява с помощта на Европейската комисия.
Общност от предимно не твърде обременени от журналистически навици ентусиасти, мотивирани от силната си пристрастеност към Нощните маршрути, оценили възможността за изява, за срещи с интересни хора и изживяването да усетят "Нощта отвътре".


© 2019 Open Arts Foundation, НОЩ/Пловдив - www.night.bg