Да бъдеш “Беден, но секси”


Беден, но секси (Arm, aber sexy) – така определя Берлин кметът на германската столица Клаус Воверайт. Този слоган, превърнал се в метафора на берлинската арт-сцена, придобива все по-интернационален характер и ще бъде мотото на изложбата, която ще постави началото на новия сезон в галерия „Сариев”. Авторите са българи, които работят в различни европейски градове и съчетават разнообразни творчески области и похвати. Работите им включват „обикновени, но никога случайни предмети”, както самите те казват. За умението да променяш, да трансформираш тривиалното в уникално и да превъплъщаваш „бедното” в „секси” разказват част от авторите в изложбата.

Рада Букова (Париж):

Как се идентифицираш с изложбата „Беден, но секси” в ГалерияСариев, Пловдив?

Доколкото често използвам нескъпи, достъпни и най-непретенциозни материали, които понякога дори не се нуждаят от техническа обработка, много от моите работи, особено през последния период, могат да бъдат поставени под този знаменател. “Преобразуването” на един обикновен (но никога случаен) предмет или материал в обект на изкуството или чрез запазване на функциите му в една нова среда, или чрез преобръщане или асоциативно умножаване на тези функции чрез акта на кадрирането и/или назоваването, винаги е било част от моите търсения. Отказът от монументалност и съзнателно избраната скромност на средствата са наистина една от важните насоки в работата ми. Но не единствената насока.

Доколко мястото, където живееш, е изходно за създаването на работите ти и те определя като творец?Имаш ли друга географска точка, която не обитаваш, но на която смяташ, че принадлежи творчеството ти?

Има две места, които са ключови за работата: едното е това, в което се намираш в момента, а другото е това, което съзнанието е оформило, със свои граници и свои правила на живот. Това обаче не означава автоматично, че физически обитаваното пространство е само мястото на изпълнението на идеите или пространството на съзнанието – единственото място на тяхното раждане. Създаването е винаги едно особено наслагване и взаимодействие между двете. Идеята, която възниква от един предмет, би се развила по един начин в София, по друг в Париж и сигурно по трети на друго място. Самите предмети са различни на различните места, създават различна асоциативност, да влизат в различен контекст. В този смисъл всяка географска точка би могла да бъде отправна за работата ми, винаги по различен начин.

Кои успешни поизведения в социалното пространство разпознаваш като „беден, но секси”?

Изпитвам известно недоверие към самата формулировка “успешни поведения”. Въпреки това бих разпознала като израз на “беден, но секси” например всяка проява на ярък вкус с малко средства: от дребната подробност в личното пространство до градската среда. Едно съчетание от усет към детайла и преобръщане на очакванията, заличаване на понятия като “всекидневно”, “тривиално”.

Антон Стоянов (Берлин):

Как се идентифицираш с изложбата „Беден, но секси” в Галерия Сариев, Пловдив?

Бих казал, че това е по-скоро въпрос към организаторите. Щастлив съм да участвам в тази изложба, защото фразата идва от Берлин, където живея, а аз съм родом от България, където този слоган също намира мястото си.

Доколко мястото, където живееш, е изходно за създаването на работите ти и те определя като творец? Имаш ли друга географска точка, която не обитаваш, но на която смяташ, че принадлежи творчеството ти?

Мястото, където живееш, е изходно за творчеството на всеки творец. В този смисъл моята работа е силно повлияна от Берлин и приятелите ми там.

Смяната на местоживеенето е оказвали всеки път ярки следи върху начина ми на мислене и се е отразявало на работата ми – преходът от обучението и културата в България към нощния, културния, сексуалния, бохемски живот в Берлин и в централна точка на моята работа. Аз се надявам, че творчеството ми принадлежи към всички географски точки и ще намери своята публика там. Разбира се, любопитен съм как моите неща ще се възприемат в Пловдив, това е моята първа изложба в България.

Кои успешни поизведения в социалното пространство разпознаваш като „беден, но секси”?

За да бъда определн като секси, бих заплатил цената да бъда определен като беден. Беден е икономическо определение, секси е нещо, което те привлича или печели. Тази фраза има за цел да те освободи от материалния свят и да спечели свободното мислене, което те прави независим от съвременното ни общество. В социалното пространство бих определил като беден, но секси пожарникарите.

Воин де Воин (Берлин):

Как се идентифицираш с изложбата „Беден, но секси” в Галерия Сариев, Пловдив?

Точно попадение… Радвам се, че съм артист и съм беден, въпреки че бедността в моите очи не е аномалия или недостатък. В повечето случаи някак си стойностите на човек остават реални и щастието е постижимо. Ще използвам клишето – богатството не купува любов.

Доколко мястото, където живееш, е изходно за създаването на работите ти и те определя като творец? Имаш ли друга географска точка, която не обитаваш, но на която смяташ, че принадлежи творчеството ти?

Живея в Берлин, но това не ме определя като артист по никакъв начин, напротив – имам доста критично мнение за берлинската арт-сцена, за нейното неразвитие и обърканост. Имам чувството, че градът се превръща в европейския Лос Анджелис – повърхностен и комерсиализиран.

Кои успешни поизведения в социалното пространство разпознаваш като„беден, но секси”?

Не разпознавам такова поведение никъде в сиоциалното пространство (освен на булеварда на травестите или в Парламента), но по-скоро разпознавам или го прозирам в един вид общуване между хората. Не само в Берлин, но е и навсякъде по света. По-скоро нещо като: state of mind! (състояние на духа, бел. ред.)

Лазар Лютаков (Виена):

Как се идентифицираш с изложбата „Беден, но секси” в Галерия Сариев, Пловдив?

Повечето ми произведения се опитват да релативират стойности в най-широк смисъл. В идеята за ефективност с максимално прости средства има нещо платонично, подобно на бързото придвижване с помощта на велосипед.

Доколко мястото, където живееш, е изходно за създаването на работите ти и те определя като творец? Имаш ли друга географска точка, която не обитаваш, но на която смяташ, че принадлежи творчеството ти?

Не знам точно доколко. Това е като въпроса доколко генните заложби и възпитанието изграждат една личност. Ежедневието навсякъде има икономическо измерение, а там произведенията ми намират своята изходна точка.

Кои успешни поизведения в социалното пространство разпознаваш като „беден, но секси”?

Лили Иванова в началото на 90-те.

Автор: Рафлин Саркисян


НОЩ НА МУЗЕИТЕ И ГАЛЕРИИТЕ – ПЛОВДИВ 2011
17.09.2011

Галерия „САРИЕВ“

ул. „Отец Паисий“ № 40

www.sariev-gallery.com

19:00 – 01:00

„Беден, но секси“ – изложба на Лубри (София), Лазар Лютаков (Виена), Рада Букова (Париж), Викенти Комитски (София), Антон Стоянов (Берлин), Воин де Воин (Берлин)

„Беден, но секси“ е определението, което дава кметът на Берлин Клаус Воверайт за германската столица в телевизионно интервю през 2003 година. Тази фраза, превърнала се във своеобразна формула за артистичния Берлин, добива интернационален характер с глобализирането на геополитическата карта. „Беден, но секси“ се разпознава като алиби или позиция в творчеството на съвременни артисти в целия свят днес и все по-често получава тотална легитимация от необяснимите химични реакции при контакта си с пазара. За откриването на новия сезон Галерия „Сариев“ кани български автори, които живеят в различни европейски градове и работят в разнообразни творчески области. Подбраните работи презентират основните насоки в тяхната дейност, като голяма част от произведенията са подготвени специално за изложбата.

Паралелна програма:

Представяне на списание Basso / Берлин

artnewscafe, ул. „Отец Паисий“ № 38


NIGHT OF MUSEUMS AND GALLERIES – PLOVDIV 2011
17.09.2011

Sariev Gallery

40 Otets Paisiy St.

www.sariev-gallery.com

19:00 – 01:00

Poor But Sexy – exhibition opening. Artists: Lubri (Sofia), Lazar Lyutakov (Vienna), Rada Boukova (Paris), Vikenti Komitski (Sofia), Anton Stoyanov (Berlin), Voin de Voin (Berlin),

In a TV interview in 2003, Berlin mayor Claus Wowereit famously said that the German capital is “poor but sexy”. His phrase has since gained wider international recognition and been adopted by contemporary artists around the world — a personal slogan occasionally contradicted by the sensationally high sales of some of the artists’ works. To launch its 2011/12 season, the Sariev Gallery has chosen this slogan to present a group of Bulgarian-born artists living in different European cities who work in a variety of genres and media. The works selected are indicative of the artists’ main areas of interest – a number of them were created especially for this exhibition.

Parallel Program:

Presentation of Basso Magazine / Berlin

artnewscafe, 38 Otets Paisiy St.Общност от предимно не твърде обременени от журналистически навици ентусиасти, мотивирани от силната си пристрастеност към Нощните маршрути, оценили възможността за изява, за срещи с интересни хора и изживяването да усетят "Нощта отвътре".


© 2019 Open Arts Foundation, НОЩ/Пловдив - www.night.bg