“Галерия в градината” – миг от приказка за всички любители на изящното изкуство


Чрез „Галерия в градината” семейстово Лазарови предоставя на творците – скулптури, художници, артисти над 2 000 кв.м богато озеленено открито пространство. Акцент на първото участие в “Нощ на галериите и музеите”  е специално подготвена група метални пластики на Саркис Нерсесян “Музиканти”. Гостите ще могат да видят и скулптури на Евелина Петкова и Михаела Каменова, картини на съвременни автори, кратки филми.

Как се зароди любовта Ви към изкуството?

Любовта или я имаш, или я нямаш. Но това изисква време и средства. Изведнъж, след като и двамата със съпруга ни минахме 30-та си година, дома ни започна да се пълни с пластики, картини.

А идеята за „Галерия в градината”?

От около една година снимат двора ни за реклами, използват го за сватби и други тържесва, но решихме да опитаме с нещо по-лично каквото е една галерия. Решихме, че нашият двор не може да бъде само за нас, че искаме да го споделим. Да покажем, че има и това. Ние работим основно с пловдивски художници, защото – знаете ли, в Пловдив има най-много художници на глава на населението. Освен това клиентът трябва да може да си престави как би изглеждала една голяма пластика в реалност. А не просто да си каже „Искам ето тази – мъничката, само че голяма” и после да не е онова, което си е представял, защото пропорциите се изместват.

Доколкото ми е извество – колекционирате произведения на изкуството – някоя творба от частната ви колекция ще бъде ли изложена?

Скулпурите от камък, които могат да бъдат видяни в двора, са част от нашата колекция – тях просто няма да гиместим, те са си намерили местенцето. А ако остане място може би ще поставим творби, които сме поръчвали и са изработени специало за нас.

Коя е най-интерестна изложба, която сте имали в „Галерия в градината” ?

Не знам, според мен ще е интересно да се види какво ще хареса най-много на хората. Да разберат какво има каква творбата на тях самите.

Как подбрахте авторите?

Това са все автори, които могат да правят големи неща, големи скулптури, а и ние преди сме работели с тях. Най-хубавата украса, която една градина може да има, са растенията, но понякога творбите успяват да намерят своето място сред тях. За нас творбите, които ще могат да се видят, са точно такива.

Кое е по-специалното в изложбата за Нощта, защо хората трябва задължително да я посетят?

Първо, защото не е там, където са всички останали. Традиционно есенните изложби поставят камерни произведения (такива за зала, бел.авт.) в природата. Но ние показваме как пластиката може да бъде съразмерна с природата, с 3 дка площ. Идеята е да видиш нащата в друга обстановка, да се отдалечиш от творбата, да я разбереш. След „Нощта на музеите и галериите” ще продължим да работим, без вход, без билети. Освен това, ако пластики като нашите са в един общински парк отношението към тях би било различно – там са просто паметник, а тук – изкуство.

Който и да дойде, за нас ще бъде много приятно. Това е просто една възможност за автора да постави творбата в нужното й пространство, а останалите да видят как изглежда. Пък и ако е изложба в стандартна галерия – биха присъствали само хора, които биха могли да си позволят някоя от творбите. Тук всеки може да се докосне до същността. Това са творби, които в галерия не биха намерили своето пространство. Авторите сами избраха местата на произведенията си, сами определиха светлината, те самите ще бъдат тук, на изложбата, и ще могат да отговарят на каквите въпроси им бъдат зададени.

Има ли творба, която да Ви е особено емоционално скъпа сред колекцията Ви?

Всяко ново нещо е специално, но след време забравяш, че го има, дори не го забелязваш, когато минаваш покрай него. Тогава сменяме мястото им. Но когато картината/скулптурата стане като неделима част от дома ти, от там, където си я поставил – тогава тя е намерила мястото си. Иначе сме купували картини от търгове на ученически произведения и сме можели да наблюдаваме процеса на създаването.

Какво ще се случи с произведенията след „Нощта”?

Нашата изложба няма срок, когато авторите ги продадат или просто имат нужда от тях – ще поставим нови. Тези творби участват в създаването на спомени, те са по снимките от тържествата и ще останат в спомените им от празненството.

И последно – някакви препоръки, думи, съвет за Нощта на музеите и галериите?

Страшно хубаво е това, което правите за младите. Градът се прочува по още една причина. Хората имат възможността да видят изкуството.

Автор: Станислава Миленкова


НОЩ НА МУЗЕИТЕ И ГАЛЕРИИТЕ – ПЛОВДИВ 2011
17.09.2011

Галерия в градината

бул. „Коматевско шосе“ № 168 Б

www.galeria.sku.to

19:00 – 24:00

Изложба на Саркис Нерсесян, Евелина Петкова, Михаела Каменова, Атанас Хранов, Тихомир Пенов, Специален гост: Вълчан Петров

20:30

„Притча за живота“ – документален филм, Автори: Петър Вълчанов и Кристина Грозева, (35 min.), Уловени“ (14 min.), „Семейна терапия“ (13 min.), „Възкресение“ (20 min.) – Автор: Петър Вълчанов

„Птици божии (30 min.), „Игра“ (1 min.), „ЗЕВ“ (3 min.), „Последната пастирка“ (17 min.) – Автор: Кристина Грозева

Галерия в градина представя творци в над 2000 кв.м. богато озеленено открито пространство. Акцент на първото участие в „Нощ на галериите и музеите“  е специално подготвена група метални пластики на Саркис Нерсесян – „Музиканти“. Гостите ще могат да видят и скулптури на Евелина Петкова, Михаела Каменова, картини на съвременни автори, както и работен вариант на нов български филм на Петър Вълчанов и Кристина Грозева.

NIGHT OF MUSEUMS AND GALLERIES – 2011
17.09.2011

Gallery in the Gardens

168B Komatevsko Rd.

www.galeria.sku.to

19:00 – 24:00

Sarkis Nersessyan, Evelina Petkova, Mihaela Kamenova, Atanas Hranov, Tihomir Penov – Special Guest: Vulchan Petrov – exhibition.

NIGHT

20:30

A Parable About Life (35 min.) – a documentary by Petar Vulchanov and Kristina Grozeva.  Captured (14 min.), Family Therapy (13 min.), Resurrection (20 min.) – documentaries by Petar Vulchanov.

Birds from Heaven (30 min.), Game (1 min.), ZEV (3 min.), The Last Shepherdess (17 min.) – documentaries by Kristina Grozeva.

On an open, green area of 2000 sq.m., the Gallery in the Gardens will present a group of artists working in a variety of media: sculptures by Sarkis Nersessyan, Evelina Petkova and Mihaela Kamenova, oil paintings by contemporary artists and a working version of a new documentary by Petar Vulchanov and Kristina Grozeva.


Tagged:


Общност от предимно не твърде обременени от журналистически навици ентусиасти, мотивирани от силната си пристрастеност към Нощните маршрути, оценили възможността за изява, за срещи с интересни хора и изживяването да усетят "Нощта отвътре".


© 2019 Open Arts Foundation, НОЩ/Пловдив - www.night.bg