Величие и възход, съзнание и култура: 20 години Република Армения


„Ах, тия еревански ателиета, превърнати в малки храмове на изкуството! В единия им край стативът, заметнат с изпоцапана от бои и глина риза, на другия край са картините или скулптурите, обърнати с гръб към пространството на споровете, а по стените – по стените са наредени внимателно и артистично оригинални картини от московски и ленинградски приятели. И тъй като навсякъде ме гощаваха с горещо тъмно кафе, направено по арменски, помня млада жена, застинала с чаша в протегнатата си към мене ръка, и остана в паметта ми, в сърцето ми остана тази млада жена, тази всекидневна Майка Армения…”
– Из „Висоти и подножия”, Никола Инджов

През 2011 Република Армения отбелязва 20 години от своята независимост. За умението да се интегрираш в обществото, но да запазиш своята идентичност, да си наследник на хилядолетна традиция и мъдрост, но и да участваш в летописа на днешния ден, за това да си част от един народ “чутовно велик”, разказват д-р Ахавни Кеворкян и г-н Ехиязар Узунян, почетният консул на Република Армения в Пловдив.

Арменската общност за първи път ще се включи в Нощта. Какво има да покаже тя на Пловдив?

Ахавни Кеворкян: След участието си във фестивал „Улица Отец Паисий” установихме, че това, което българската общност знае за арменците и нашите традиции и самобитна култура, се ограничава до няколко вица и някоя друга кулинарна особеност. Затова ние решихме, че е крайно време общността ни да се отвори към нашите съграждани и да покаже, че този културен комплекс, който се намира в Стария град, в сърцето на Пловдив, е уникален за града и за държавата като цяло. Ние притежаваме църква, която е собственост на арменската общност  от 1828 г. и това  я прави най-старата в града. Тя е уникална като строеж, архитектура и като  вътрешно устройство.  Олтарът и е облепен с ръчно изработени плочки, които могат да бъдат  открити само в още две църкви в света – в Париж и в Йерусалим. Освен това се оказва, че училището ни е най-старото в страната, основано е през 1834 – една година преди Априловската гимназия в Габрово.

Какво ще включите в участието си в Нощ на музеите и галериите – Пловдив 2011?

А. К.: За нас е огромна чест, че г-н Узунян се довери на младите хора, които по принцип не са толкова активни в живота на общността,  да подготвят и реализират нашия проект за участие в събитието. За нас тази Нощ ще бъде основно празник; ние празнуваме 20 години независима Армения. Това, което смятаме да покажем, освен църквата, училището и мемориалния комплекс на Геноцида,  са няколко презентации  за историческото минало на Република Армения, както и за нашите бит, култура и традиции. Надяваме се в Нощта нашият двор да бъде огласяван от песни и танци, всички да са щастливи и да поискат отново да се върнат. Освен това ние виждаме голям интерес към арменската азбука от страна на българските ни съграждани, затова  ще им помогнем да си напишат имената на арменски  и да придобият нов поглед към уникалните ни шрифтове. И тъй като нито една арменска къща не е изпратила гостите си без почерпка, ще подготвим традиционно арменско хапване и пийване,  за да поддържаме добрия тонус на посетителите си.

Арменците се славят като сплотен народ. Така ли е всъщност?

А.К.: Да, вярно е, ние сме сплотен народ. Ако не беше така, нямаше да оцелеем  през вековете. Ние всички работим за просперитета на младото поколение. Искаме нашите младежи, които са прекрасно интегрирани в българското общество,  да се чувстват уютно в общността си с арменското  си име и арменската си идентичност. Именно участията в такива форуми  ни дават вяра, че ние наистина можем да ги върнем в културния ни комплекс и те да се гордеят с произхода си.

Как успявате еднакво добре да се интегрирате в българското общество и едновременно с това да запазите националната си идентичност?

А.К.: В нашите домове възпитанието в арменска духовност е неотменима част от цляостната философия на семействата. От друга страна, това, че при нас всичко е в един цялостен комплекс, ни дава възможност за по-близки контакти и запазване на взаимоотношенията помежду ни. Всъщност, малко са арменците, които разчитат децата им да научат история, култура и език единствено в училище. Затова децата, които желаят да знаят всичко това, посещават съботните училища, инициирани от нашите организации и най вече от „Парекордзаган”. Там, освен, че изучават майчиния език, те се забавляват и играят театър по пиеси на известни арменски драматурзи.

А Вие, като почетния консул на Република Армения, как виждате мястото и в сърцата на арменците от българската диаспора?

Ехиязар Узунян: От опита ми с деца, които са посещавали Армения, знам, че има голяма разлика между това, което се учи в училище, което се показва във филмите, и между реалността. Затова моето желание е колкото се може повече деца да посетят историческата си родина. Армения е една от страните, оцелели след хилядолетната история на света. Тя винаги е била космополитна държава, както и арменецът по начало е космополитен човек. По време на перипетиите си той е продължавал да се развива и въпреки че неведнъж е губил езика си, той е оставал верен на  своето национално самосъзнание. С гордост мога да кажа, че сме дали много на света, включително и на Османската империя. Например, който е бил в Истанбул, знае, че  на входа на двореца Долма Бахча е упоменато, че е построен от братята Балян. Затова, когато през 1915 прадедите ни бягат от турския ятаган (Арменският геноцид, 1915-1918 г., бел. авт.), те пренасят със себе си своите умения и знания, които се предават в поколенията и до днес.

Арменският народ е първият, приел християнството като държавна религия. Каква е ролята на вярата в съвременното общество?

Е.У.: Ако се проследи историята на народа ни, пръснат по целия свят, арменецът, преди да си построи къща, първо е издигал църква и училище. В България този комплекс съществува във всички големи градове. Дори през тези повече от 700 години, когато държавата му не е съществувала, арменецът е останал ученолюбив и винаги е държал на вярата си. За него църквата е била държава, училище и съд. И до ден-днешен дори атеистите уважават църквата като институцията, запазила арменския език и самосъзнание. Днес в Истанбул съществуват 36 арменски храма, от които 32 са действащи. За арменеца неговата църква е притегателен център, висша ценност. Затова и ролята на вярата в съвременното арменско семейство е толкова отчетлива.

Какви са очакванията Ви към Нощ на музеите и галериите – Пловдив 2011?

Е.У.: Имаме желание и се стараем да се получи възможно най-добре, но ни е за първи път и не сме сигурни доколко събитието ще бъде успешно. Притесняваме се, тъй като ще имаме официални  гости, но се надяваме всичко да е наред.

А.К.: Аз съм оптимист, защото много наши сънародници, които живеят в София или в други градове , подготвят своето идване на 17 септември. Остава само нашите съграждани да разберат, че ще се случи нещо уникално, нещо, което те  никога не са виждали и ще усетят атмосфера, която никога не са усещали, така  че ние ги каним да дойдат.

Автор: Рафлин Саркисян

————————————–

НОЩ НА МУЗЕИТЕ И ГАЛЕРИИТЕ – ПЛОВДИВ, 2011
17.09.2011

ХРАМ „СУРП КЕВОРК“ и АРМЕНСКИ КУЛТУРЕН КОМПЛЕКС
ул. „Турист“ № 2
www.surpkevork.com

Арменската общност посвещава програмата си в Нощ на музеите и галериите на 20-годишнината от независимостта на Република Армения.

19:00 – 01:00
„Армения – древна и вечна“ – представяне на арменския етнос чрез звук и картина

Мултимедийни презентации разказват за традициите и обичаите на Република Aрмения, представят арменската музика, танците и историческите забележителности. Творческата работилница, за изписване на имена с арменски шрифт, е организирана за всички, които се интересуват от арменската азбука. Представяне на арменски книги на български език (поезия, документи, белетристика) и арменски кулинарни деликатеси.

20:00 – 21:00
Арменска музика и танци, вокално-инструментална формация „Еребуни”

Църквата „Сурп Кеворк“ първоначално е била източноправославна, посветена на Св. Георги Победоносец. През 1767 г. е била преотстъпена на Пловдивската Арменска Епархия. Аудио пътеводител разказва за архитектурните особености на храма и  Арменската Апостолическа Църква.

Арменското училище е основано през 1834 г. към църквата „Сурп Кеворк“ и е първото светско училище в България. Първоначално в него се обучават само момчета, а след почти близо век възниква и девическо училище.През 1942 г. Виктория и Крикор Тютюнджян построяват и даряват на арменската църква сградата, в която и до днес се помещава Арменското училище носещо тяхното име.

……………………………………………………………….

Surp Kevork Armenian Apostolic Church and Armenian Cultural Centre
2 Tourist St.
www.surpkevork.com

The Armenian community of Plovdiv dedicates its program in the Night of Museums and Galleries to the 20th anniversary of the independence of the Republic of Armenia.

19:00 – 01:00
Armenia: ancient and eternal – a presentation of the Armenian people by sound, image and… something tasty.

The presentations include: Armenian rites and rituals, music, dance and landmarks. An Armenian alphabet workshop and a sale of Armenian books in Bulgarian (poetry, fiction, non-fiction) will also be organised. Armenian cuisine.

20:00 – 21:00
Armenian music and dance performance – Erebuni Group.

The Surp Kevork Church was built as an Eastern Orthodox Church, which bore the name of St. George, but in 1767 was given over to the Plovdiv Armenian Diocese. Audio guides are available with details about the architectural features of the building and the history of the Armenian Apostolic Church.

The Armenian School in Plovdiv was founded in 1834 and is the first secular school in Bulgaria. Originally, it was an all-boys school; a girls school was founded almost a century later. In 1942, Victoria and Krikor Tyutyundjyan paid for and built the current building of the school, which now bears their name.Общност от предимно не твърде обременени от журналистически навици ентусиасти, мотивирани от силната си пристрастеност към Нощните маршрути, оценили възможността за изява, за срещи с интересни хора и изживяването да усетят "Нощта отвътре".


© 2019 Open Arts Foundation, НОЩ/Пловдив - www.night.bg