Изкуството винаги върви ръка за ръка с удоволствието в „Найлона”


Арт-клуб „Найлона” е едно от емблематичните места в града. Едва ли има пловдивчанин, който не е сядал „ на по бира” с приятели или не е посещавал някое от събитията, организирани от клуба. Тази година заведението за пореден път ще ще се включи в Нощта. С какво ще зарадва своите посетители ще разберем от Петър Порязов – Вожда.

Артистите, които представяте през годините, са ваши приятели и редовни посетител на заведението. Има ли нещо различно тази година? Къде е трикът на представянето ви?

От много време представяме подобни личности, защото те са наши приятели, приятели на заведението. Някои от тях са по-млади и така се опитваме да им помогнем да си изградът име в тази сфера.

„Найлона” е място за:

Найлона” е място за изкуство. То е винаги вървяло ръка за ръка с удоволствието.

Защо Ви наричат Вожда?

Една от причините е, че сме били много адаши в училището и всеки си имаше прякор и това е моят.

Промени ли се нещо през годините от първото издание на Нощта в Пловдив или за вас?

Ами, все по-добре става! Надявам се да имаме седмица на изкуството и все по-голямо забавление.

Какво послание бихте изпратили на читателите на Блога и посетителите на Нощта?

Да заповядат и да видят нещо наистина хубаво и да се забавляват! Да отидат да посетят местата където се проявяват пърформенси. Да се отдадът една нощ на културата и да забравят, че имат ангажименти!

Автор: Божидар Атанасов

Фотограф: Веселин Петров

——————————

Клуб „НАЙЛОНА“
ул. „Георги Бенковски“ № 8

20:00 – 01:00
„Още една нощ в Найлона“ – изложба на Жорж Сопаджиев, Ицко Мазнев, Димитър Йончев, Илия Йончев, Гроздан Илков-Графа, Юли Шумарев и др.

…………………………

Naylona Club
8 Georgi Benkovski St.

20:00 – 01:00
One More Night at Naylona – George Sopadjiev, Itsko Maznev, Dimitar Yonchev, Iliya Yonchev, Grozdan “Grafa” Ikov, Yuliy Shoumarev and others – exhibition.
Общност от предимно не твърде обременени от журналистически навици ентусиасти, мотивирани от силната си пристрастеност към Нощните маршрути, оценили възможността за изява, за срещи с интересни хора и изживяването да усетят "Нощта отвътре".


© 2019 Open Arts Foundation, НОЩ/Пловдив - www.night.bg