“4 седмици и половина” в Париж


Тя е родена в София.  Известна е с новаторските си проекти в областта на съвременното изкуство. Работи в звеното на съвременните медии – фотография и видео. Той е роден в Пловдив. Наричат го най-експресивния жив български художник. Артистичната двойка Аделина Попнеделва и Вихрони Попнеделев  участват в множество самостоятелни и колективни изложби както у нас, така и в чужбина.
Изложбата им събира последните проекти на двамата автори, свързани с „интимното“, проявяващо се в публичното пространство. Вихрони Попнеделев представя платна актова живопис и пърформанс, а Аделина Попнеделева – воайорския проект „4 седмици и половина“, свързан с пребиваването на двамата художници в Париж в ателиетата на Cité des Arts. Работите на Аделина Попнеделева – фотографии и видеа, показват любовта към Париж и Париж като град на любовта.

Тази година в Нощта на музеите и галериите ще представите съвместната си изложба „4 семици и половина” – точно толкова, колкото сте прекарали в Париж. Какво послание искате да отправите с нея към хората, дошли да я видят?

Париж  е градът на любовта и целта ми беше да покажа нейния автентичен, непреднамерен израз.

Г-жо Попнеделева, какво беше усещането, докато заснемахте с фотоапарата си влюбени парижански двойки?

Чувствах се леко виновна, че навлизам в лично пространство, но се утешавах с това, че личното и публичното съвпадат. Чувствах се и като детектив, който винаги е нащрек в търсене на истината. Получи се красиво и дори поетично.

Изразяват ли българите достатъчно свободно емоциите си според Вас? По-освободени ли са западноевропейците?

Мисля, че българите се опитват да  докажат на себе си и на околните, че са свободни. Но това е доказателство, че всъщност все още не са.

В едно от видеата, включени в изложбата, показвате съдбата на два шарана. Каква е връзката на рибите с изкуството, което създавате? Какво още ще видят посетителите?

Аз се интересувам от реални, физически събития и действия, които съвпадат с психическа реалност. Синхронични, в които външните неща са израз на духовна нагласа.Трите видеа, които ще покажа ”Дуща и тяло”, ”Киници”, ”Радостта от живота” са такива. А шараните са част от това.

Г-н Попнеделев, роден сте в Пловдив. Откривате ли нещо общо между него и Париж?

Като се върнах от Париж, София не ми заприлича на него, но Пловдив –да.

Какви са очакванията Ви относно реакциите на хората, които ще видят вашия пърформанс с голо тяло в Нощта на музеите и галериите?

Очаквам реакциите да са нормални, но работата ми не зависи от тях. Давам възможност на зрителите да надзърнат в света на художниците.

За кой пореден път участвате в Нощта на музеите и галериите и с какво я асоциирате?

Миналата година участвах в селекция на Галя Димитрова с първата част на видеото „Фреш”. Имала съм удоволствието да бъда на такава нощ в Париж. Мащабите разбира се са различни,но интересът и атмосферата се получават. (Аделина)Не съм участвал досега. Асоциирам я с уличен театър. (Вихрони)

Автор: Галина Иванова


НОЩ НА МУЗЕИТЕ И ГАЛЕРИИТЕ – ПЛОВДИВ 2011
17.09.2011


Галерия „Резонанс“

ул. „Петър Парчевич“ № 14

19.00 – 01:00
„Интимно и публично“ – съвместна изложба на Вихрони Попнеделев и Аделина Попнеделева

Изложбата събира последните проекти на двамата автори, свързани с “интимното” проявяващо се в публичното пространство. Вихрони Попнеделев представя платна актова живопис и пърформанс, а Аделина Попнеделева – воайорския проект „4 седмици и половина“, свързан с пребиваването на двамата художници в Париж в ателиетата на Cité des Arts. Работите на Аделина Попнеделева – фотографии и видеа, показват любовта към Париж и Париж като град на любовта.

19:00 – 24:00
„Художник, модел, публика“ – пърформанс на Вихрони Попнеделев  – рисуване на  голо тяло, който показва процеса като художествен акт

………………………………………….

Resonance Gallery
14 Petar Parchevich St.

19.00 – 01:00
Intimate and Public -Vihroni Popnedelev / Adelina Popnedeleva – exhibition.

The exhibition presents the two artists’ most recent projects which share a common theme – the expression of the intimate in public. These include nude paintings and a nude body painting performance by Vihroni Popnedelev, and Adelina Popnedeleva’s voyeuristic project 4 ½ Weeks, which documents the two artists’ sojourn in the studios of the Cité des Arts in Paris. Adelina’s photography and videos show her love for Paris, and Paris as a city of love.

19:00 – 24:00
Artist, Model, Public – nude body painting – Vihroni Popnedelev – performance.Общност от предимно не твърде обременени от журналистически навици ентусиасти, мотивирани от силната си пристрастеност към Нощните маршрути, оценили възможността за изява, за срещи с интересни хора и изживяването да усетят "Нощта отвътре".


© 2019 Open Arts Foundation, НОЩ/Пловдив - www.night.bg