“Съхранено за Пловдив” в Историческия музей


Стефан Шивачев e директор на Регионалния исторически музей в град Пловдив от 1993 година. Завършил е  ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, специалност история.  Има над 80 научни публикации, сред които монографията „Тракийската организация в Пловдив” (1997) и „Книга за Пловдив” (в съавторство, 1999).

Как се роди идеята за кампанията „Съхранено за Пловдив“?

Всеки един музей извършва определена работа за комплектуване на своя фонд с исторически свидетелства и ние периодично провеждаме експедиции за попълване на нашите фондове. Регионалният исторически музей има за регион на действие днешната Пловдивска област, но в малко по-голям мащаб това е регионът на Родопите, Средна гора, Горна Тракия и Стара планина.

Тази кампания има за цел да покаже на пловдивчани, че Регионалният исторически музей е държавна институция, която има за цел да съхранява всички исторически ценности, които притежават хората и имат изключително значение за историческото минало на Пловдив. Искаме да покажем на хората, че и една снимка или лична вещ за нас са ценни, защото са свидетелство за миналото на града ни през последните векове.

Откликнаха ли пловдивчани на инициативата и събрахте ли много материали?

Да, откликнаха. Мога да кажа, че лично аз съм доволен, моите колеги – също. В продължение на няколко месеца дойдоха много хора, които предложиха както единични снимки и документи, така и цели колекции. Например, честваме  125 години от създаването на Девети пехотен пловдивски  полк, който по много интересен начин олицетворява военната история на Пловдив. Съвпаднаха кампанията „Съхранено за Пловдив“ и кампанията по създаването на постоянна експозиция за Девети пехотен пловдивски полк. Дойдоха много хора, които дариха най-разнообразни материали: лично и  трофейно оръжие, снимки от дейността на полка, документи, военно снаряжение, които ни помогнаха да попълним колекциите си. На второ място получихме единични дарения на десетки хора, които съхраняват единични свидетелства в домовете си. Идеята е, всеки, който съхранява определени спомени, да достигне до извода, че за да се запазят за историята трябва да бъдат предадени на музея. Мога да дам няколко примера: детска количка от 30-те години на XX век с педали, колекция шапки на една пловдивска дама, футболни обувки от 30-те години, снимки, бръснарски принадлежности, железничарски фенер. Те формират една обща представа за миналото на Пловдив. На трето място е един фонд, който постъпи при нас. Това са снимки, лични вещи и документи на един голям изследовател на миналото на пловдивския край – Ангел Вълчев. Негова е книгата за историята на Тъмръш. Той почина. Неговата съпруга и дъщеря му направиха дарение на музея, всичко, което той е събирал в продължение на повече от 4 десетилетия.

Предстои всичко да се обработи.

Като историк кой от предметите определяте за най-ценен?

Много е трудно да отговоря на този въпрос. От гледна точка на музейните фондове може би най – любопитна е тази детска количка с педали, която наистина е уникална. От гледна точка на историята най-ценно е дарението на архива на Ангел Вълчев, защото то е най-голямо и формира един фонд, който ще служи на много изследователи оттук нататък. За музея най-ценни са постъпленията за колекцията на Девети пехотен пловдивски фонд, защото те ни помогнаха да направим постоянната си експозиция във времето, в което ние работехме.

Освен фотоизложбата на събраните материали от кампанията „Съхранено за Пловдив“, какво друго могат да видят посетителите на изложбата „Дарителството –  жест към поколенията?

Кампанията „Съхранено за Пловдив“ е продължение на една наша постоянна експедиция, която има за цел попълване на музейните фондове. Ние си дадохме сметка, че през последните 20 години хората дариха предмети, ценни за реконструкцията на историческото минало на Пловдив и ние им дължим благодарност и жеста да популяризираме материалите. Ние решихме периодът, който ще обхваща изложбата да бъде  последните 2 десетилетия, с което искаме да покажем, че  въпреки трудностите на времето, в което живеем, хората правят изключителни жестове, за да съхранят миналото на Пловдив. В изложбата ще покажем най-ценните дарения от последните 20 години. Те са най-разнолики. Формират се цели колекции: за д-р Константин Стоилов (министър – председател на България, роден в Пловдив), за д-р Георги Странски (ръководител на временното правителство в Пловдив след Съединението), за Божидар Здравков (кмет на Пловдив). От единичните дарения интересни са: 12 снимки на Пловдив, дарени от Александър Алексиев (антиквар), подаръци за д-р Чомаков (кмет на Пловдив), които е получавал по време на мандата си, 150 оригинални японски кукли от сдружение в Япония.

Какво е посланието на изложбата „Дарителството – жест към поколенията“?

Посланието е именно в това, че музеят е държавна институция, която е призвана да съхрани за векове всички исторически свидетелства и ние професионално   отговаряме на дарителския жест на хората, като поемаме ангажимента всичко, което постъпи в музея да бъде реставрирано, консервирано, съхранено и изложено.

Съвременната история, която Вие се опитвате да градите с тази инициатива е чуждо понятие за младите хора, които са основна аудитория на „Нощта на музеите и галериите – Пловдив“. Кой ще компенсира тази празнота?

Важна цел, която сме си поставили е да компенсираме липсите на познание у младите хора за историята на Пловдив и България. Причините за тези пропуски са много и нямам време да ги коментирам. Ние обаче констатирахме този факт и правим всичко възможно да работим в тази посока. „Нощта на музеите и галериите“ е една възможност да направим това, наред с образователните ни програми. Целта е да върнем интереса на младите хора към историята, към миналото, към музеите. Музеят е тази институция, която е призвана  да оползотвори свободното време на хората.

Историческият музей е участвал и в предишни издания на „Нощта на музеите и галериите – Пловдив“. Какви са позитивите от сътрудничеството Ви с тях?

Позитивите не са за нас, те са за хората, които се докосват до миналото. За нас остава удовлетворението.

Автор: Десислава Самуилова


НОЩ НА МУЗЕИТЕ И ГАЛЕРИИТЕ – ПЛОВДИВ 2011
17.09.2011

Регионален Исторически Музей – Пловдив, Експозиция „Българско Възраждане“Старинен Пловдив

ул. „Цанко Лавренов“ № 1

www.historymuseumplovdiv.org

19:00 – 01:00

Постоянна експозиция „Българско Възраждане“

Експозиционната площ е 825 кв.м., разположена в единадесет зали и два салона, при съответното художествено оформление, което не накърнява вътрешната архитектура на къщата. Проследява се историята на Пловдив от XV до XIX в. с богат веществен, документален и снимков материал. Залите на първия етаж представят етническото многообразие и стопанското развитие на града от османската епоха. Съответно, на втория и третия етаж, са развити темите за борбата на българите за новобългарска просвета, самостоятелна църква и национална независимост.Общност от предимно не твърде обременени от журналистически навици ентусиасти, мотивирани от силната си пристрастеност към Нощните маршрути, оценили възможността за изява, за срещи с интересни хора и изживяването да усетят "Нощта отвътре".


© 2019 Open Arts Foundation, НОЩ/Пловдив - www.night.bg