Тома Вишанов – неразбраният новатор


Светла Москова е известен изкуствовед и изследовател в областта на иконографията. Автор е на книгите „От Алафрангата към Европа. Декоративна украса на възрожденски къщи в стария Пловдив“, „Гладиаторът Виктор“.

Какъв е поводът за организирането на изложбата „Тома Вишанов и неговият кръг в Унгария през
XVIII век“?

Поводът са новите открития на д-р Елена Генова от Института за изкуствознание към БАН и доц. Марта Над от университета в град Дебрецен Унгария. Тези открития са свързани с живота и творчеството на непопулярния в България Тома Вишанов. Той е родом от Банско, но е работил в много градове в Унгария.

Ще ни разкажете ли накратко кой е Тома Вишанов?

Зографът Тома Вишанов, според д-р Елена Генова, е една от най-нестандартните личности в епохата на българското възраждане. Предполага се, че е роден в средата на XVIII век. Знае се, че е получил своето художествено обучение в някои от градовете на запад от Банско. Фактът, че се е учил в западни художествени ателиета, се допълва от прозвището му Молера (от немски език – бояджия, живописец). Синът му Димитър приема фамилията Молеров. Още като малък Тома Вишанов е заведен от бански търговци на памук във Виена. Вишанов е работил по стенописи в Рилския манастир, но не е оценен от рилските монаси, за разлика от сина и внука си, които работят в манастира втората половина на XIX век. Причината за неразбирането на неговата живопис от монасите вероятно е породена от отражението на стиловете барок и рококо върху творчеството на Тома Вишанов. Вероятно е пребивавал и учил в Сремски Карловци, селище, за което се знае, че е художествено средище.

Основател е на Банската живописна школа.

Какви са характерните особености на Банската живописна школа, към която Тома Вишанов принадлежи?

Тази школа въвежда в българската иконопис новости, които са свързани с влиянието на стиловете барок и рококо, характерни за Европа през XVIII век. Отличителните белези на школата са, че образите и фигурите на светците вече се рисуват с приомите на съвременното изкуство в обем на формата. Фигурите имат голяма раздвиженост на позите и закръглени лица, както и започва използването на пространствена перспектива.

Кой стои зад кръга на Тома Вишанов?

Смята се, че Тома Вишанов е бил под влиянието на най-бароковия художник в сръбската живопис – Теодор  Крачун. Художниците, които са се учили от Крачун, заедно с Тома Вишанов заформят този кръг в Унгария, като вероятно много често са работили заедно. Тази посока на научен интерес към фигурата на Вишанов и кръга му е оставена отворена за нови проучвания.

Най-важното е, че това е един от най-големите възрожденски художници, отворили сетивата си към една модерна живопис, като същевременно остава верен на християнското изкуство.

Иконографският език е труден за интерпретиране от непрофесионалната публика днес. Подскажете ни няколко достъпни ключа за неговото разчитане.

Творбите на Тома Вишанов са реалистични, но въпреки това внушават необходимия респект на  поклонника.

Какво ще пожелаете на посетителите на „Нощта на музеите и галериите – Пловдив 2011“?

Пожелавам им отново да се срещнат с това прекрасно мероприятие и освен емоциите от „купона“ да успеят да се докоснат до всяко едно събитие и да им останат хубави спомени.

Автор: Десислава Самуилова


НОЩ НА МУЗЕИТЕ И ГАЛЕРИИТЕ – ПЛОВДИВ 2011
17.09.2011

Градска художествена галерия – Пловдив, Иконна галерия
Старинен Пловдив
ул. „Съборна“ № 22
www.galleryplovdiv.com

19:30 – 01:00
„Тома Вишанов и неговия кръг в Унгария през ХVІІІ век“ – откриване на изложба

Гостуващата фото-изложба е представена за първи път в Българския културен институт в Будапеща през 2008 г. Организатори са Светла Москова (ГХГ – Пловдив) и Елена Генова (Институт за изследване на изкуствата). Изложбата разкрива малко известни факти свързани с влиянието на основателя на Банската живописна школа от епохата на Българското възраждане, Тома Вишанов – Молера, върху унгарски иконописци. Тя вече е представена през май – август 2010 г. в Криптата при Храм-паметник „Св. Александър Невски“.

20:00
Концерт на Смесен хор при Храм „Св. Троица“, диригент: Весела Гелева, „Православни песнопения“

21:00 – 01:00
„Непоказвани възрожденски икони от фонда на ГХГ – Пловдив и Пловдивска митрополия“ – обновена постоянна експозиция

………………………..

City Art Gallery, Icon Gallery
Old Town
22 Saborna St.
www.galleryplovdiv.com

19:30 – 01:00
Toma Vishanov and His Circle of Fellow Artists in 18th Century Hungary – exhibition opening.

This traveling photo exhibition was first shown in the Bulgarian Cultural Institute in Budapest in 2008. It reveals little known facts about the influence of Toma Vishanov – founder of the Bansko School of Icon Painting – on a group of fellow Hungarian icon painters. The exhibition, which in 2010 was also shown at the crypt of the Alexander Nevski Cathedral in Sofia, is organised by Svetla Moskova from the Plovdiv City Art Gallery and Elena Genova from the Institute for Arts Research.

20:00
Mixed Choir of the Sveta Troitsa Church – Ortodox chants – conductor: Vessela Geleva – concert.

21:00 – 01:00
Unshown Bulgarian Revival Icons from the Collections of the City Art Gallery – Plovdiv and the Plovdiv Bishopric – up-dated permanent exhibit.Общност от предимно не твърде обременени от журналистически навици ентусиасти, мотивирани от силната си пристрастеност към Нощните маршрути, оценили възможността за изява, за срещи с интересни хора и изживяването да усетят "Нощта отвътре".


© 2019 Open Arts Foundation, НОЩ/Пловдив - www.night.bg