Daily Archives: 13/09/2017

0

Аbsolut-но доказано – обединението прави партито

Нещата, които ни свързват, винаги ще бъдат много повече от тези, които ни разделят. Дори един бегъл поглед към музикалната сцена днес или пространствата за съвременно изкуство е достатъчен, за да се открият примери за обогатяващия аспект на взаимоотношенията между различните стилове, идентичности и отношения към живота. Този септември „Нощ/Пловдив“ и Absolut имат нужда и…

0

Веселин Димов: „Задникът на майка ти“, или какво можем да почувстваме

„В светлините на Нощта“ режисьорът Веселин Димов ще освети пиперливи и крити на тъмно аспекти от живота на съвременните млади хора в големия град – игрите с новите технологии, фетиш тенденциите и непрестанните копнежи, илюзии и разминавания между жените и мъжете. Клуб „Баския” ще се превърне в сцена на спектакъла „Задникът на майка ти, или не мога…

© 2019 Open Arts Foundation, НОЩ/Пловдив - www.night.bg