Daily Archives: 03/09/2012

„Калдаръмките“- запазен продукт на Стария Пловдив за Нощта

Резерват „Старинен Пловдив“ (известен още като Стария град) е разположен върху три от хълмовете на Пловдив – Небет тепе, Джамбаз тепе и Таксим тепе. Известен като една от най-популярните дестинации в България, Старинен Пловдив е културният център на града. Дни преди Старият град да посрещне много гости в рамките на Нощта на музеите и галериите…

© 2019 Open Arts Foundation, НОЩ/Пловдив - www.night.bg