10 години “Отворени изкуства” – “Тук навсякъде”

© 2010 Open Arts Foundation, Нощ на музеите и галериите - www.night.bg