знам какво направи миналата нощ

0

Творци на памет/ Memory Artists

Не е прецедент страхотна вечер да завърши без спомени на сутринта. Такова нещо да се случи  след пловдивска НОЩ обаче, е невъзможно. За потвърждение се свързахме с няколко запомнящи се артисти и куратори, които са били част от програмата на фестивала през последните години. Как те са преживели своите пловдивски нощи и кое най-много ги…

Знам какво направи миналата “Нощ”:  “Графонетика”
0

Знам какво направи миналата “Нощ”: “Графонетика”

Какво остави миналото издание на “Нощта” – проекти в развитие, “артефакти” в градското пространство, идеи с бъдеще…В тези няколко концентрични кръга разполагаме поредица от публикации. Стартираме ги като пролог към “същинското” съдържание на “Нощната” медиа, в която ще (се) запознаваме с участници и събития в предстоящото издание на фестивала. 11 и 12 септември, както е…

0

Уличен живот

Какво остави миналото издание на “Нощта” – проекти в развитие, “артефакти” в градското пространство, идеи с бъдеще…В тези няколко концентрични кръга разполагаме поредица от публикации. Стартираме ги като пролог към “същинското” съдържание на “Нощната” медиа, в която ще (се) запознаваме с участници и събития в предстоящото издание на фестивала. 11 и 12 септември, както е…

Знам какво направи миналата “Нощ”: Проектът “Помогни на очите си да виждат”

Какво остави миналото издание на “Нощта” – проекти в развитие, “артефакти” в градското пространство, идеи с бъдеще … В тези няколко концентрични кръга разполагаме поредица от публикации. Стартираме ги като пролог към “същинското” съдържание на “Нощната” медиа, в която ще (се) запознаваме с участници и събития в предстоящото издание на фестивала. 11 и 12 септември, както е известно…

© 2019 Open Arts Foundation, НОЩ/Пловдив - www.night.bg