НОЩ НА МУЗЕИТЕ И ГАЛЕРИИТЕ - ПЛОВДИВ 2014

ДЕСЕТО ЮБИЛЕЙНО ИЗДАНИЕ
12 и 13 септември 2014


ПРОГРАМИ
МУЗЕИ И ГАЛЕРИИ | КУЛТУРА И КЛУБ | ГРАД И ПУБЛИЧНИ ПРОСТРАНСТВА
ЗА УЧАСТИЕ В НОЩ 2014